Laboratorij za leptospire (LEPTOlab)

Od svog osnutka u Laboratoriju se provodi rutinska dijagnostika humane leptospiroze za potrebe infektoloških odjela bolnica i medicinskih centara na području Republike Hrvatske. Istovremeno se vrše i epizootiološka istraživanja leptospiroze u divljih i domaćih životinja, a od 2008. godine i rutinska dijagnostika leptospiroze konja.

Laboratorij za leptospire (LEPTOlab)

Radno vrijeme

Radnim danom od 8-16 sati.

Kontakt

01/2390-207

Godine 1950. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti osniva u Zagrebu Centar za leptospiroze koji 1953. godine mijenja ime u Laboratorij za leptospire. Od svog osnutka u Laboratoriju se provodi rutinska dijagnostika humane leptospiroze za potrebe infektoloških odjela bolnica i medicinskih centara na području Republike Hrvatske. Istovremeno se vrše i epizootiološka istraživanja leptospiroze u divljih i domaćih životinja, a od 2008. godine i rutinska dijagnostika leptospiroze konja za potrebe Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske, Uprava za veterinarstvo.

Metode objektivne dijagnostike leptospiroze koje se koriste u laboratoriju:

  1. Serološke metode: dokaz protutijela serološkom pretragom Mikroskopske aglutinacije (MAT) u mikrotitracijskom sistemu. MAT je „zlatni standard“ dijagnostike leptospiroze. Ovom pretragom dokazuju se protutijela u serumu oboljele životinje koje se stvaraju 5. do 10. dana bolesti.
  2. Mikrobiološke metode: izdvajanje leptospira iz krvi, urina i bubrega. Ove metode moguće su samo u slučajevima kada pacijent već nije liječen antimikrobnim pripravcima.
  3. Molekularne metode: dokaz prisutnosti uzročnika u ispitivanom materijalu (krv, urin, bubreg) metodom lančane reakcije polimerazom – PCR. Ove metode moguće su samo u slučajevima kada pacijent već nije liječen antimikrobnim pripravcima.

Kako uzeti materijal za pretragu?

  1. Serološka dijagnostika (MAT): za ovu pretragu potrebno je poslati serum, odnosno krv u običnoj  sterilnoj  epruveti  bez antikoagulansa ili u epruvetama s aktivatorom grušanja (gel). Ukoliko je uzorak  uzorkovan i dostavljen u prvom tjednu bolesti, rezultat je negativan a postoji sumnja na leptospirozu potrebno je poslati parni serum (nakon 1-2 tjedna).
  2. Izdvajanje leptospira (Mikrobiološka dijagnostika): moguće je provesti ukoliko pacijent nijeliječen antibioticima. U tom slučaju šalje se sterilno uzet uzorak krvi (prvih 5-7 dana bolesti) ili urina (nakon 7. dana bolesti) ili pak svježi bubreg (obavezno dostaviti cijeli bubreg u neprerezanoj kapsuli). Zbog sporog rasta i otežanog izdvajanja leptospira ova pretraga traje do 3 mjeseca od dana dostavljanja uzoraka.
  3. Molekularna dijagnostika: za molekularnu dijagnostiku moguće je dostaviti punu krv (prvih 5-7 dana bolesti) u epruvetama koje sadrže antikoagulans (EDTA ili citrat). Urin u sterilnoj urinskoj posudici (nakon 7. dana bolesti) ili u slučaju razudbe svježi bubreg u nepropusnoj posudici.

Tumačenje rezultata pretrage: Rezultati se tumače sukladno Pravilniku o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze  životinja (NN 89/11).

prof. dr. sc. Nenad Turk

redoviti profesor, trajno zvanje
Nenad Turk

izv. prof. dr. sc. Zrinka Štritof

izvanredna profesorica
Zrinka Štritof

izv. prof. dr. sc. Josipa Habuš

izvanredna profesorica
Josipa Habuš

dr. sc. Vesna Mojčec Perko

stručna suradnica
Vesna Mojčec Perko

Cjenik

 

  • Serološka pretraga na leptospirozu (mikroskopska aglutinacija) – 24,89 EUR
  • Hemokultura/renokultura/urinkultura leptospira – 16,59 EUR
  • PCR leptospire/borelije – 33,18 EUR
  • Serološka identifikacija serovara leptospira – 79,63 EUR

Cijene su izražene s PDV-om.

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content