ERASMUS+

 

ERASMUS+ program je koji financira Europska komisija, koji će u sadašnjem obliku trajati do 2020. godine. Program je u dijelu namijenjenom visokoškolskim institucijama fokusiran na realizaciju mobilnosti studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja, a omogućuje i prijavljivanje projekata te suradnju s privrednim subjektima.

Na našem je fakultetu od aktivnosti programa ERASMUS+ najpopularnija dolazna i odlazna mobilnost studenata u svrhu stručne prakse (tzv. SMP) koju zainteresirani studenti ostvaruju prijavom na natječaj Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom plana prakse u nekoj od ustanova na teritoriju EU, EEA (Europski gospodarski pojas; Norvška, Island, Lihtenštajn) te Makedonije i Turske. Mobilnost se financira u trajanju od 2-12 mjeseci.

Studenti nadalje mogu ostvariti dolaznu i odlaznu mobilnost u svrhu studiranja (tzv. SMS) na nekom od Veterinarskih fakulteta s područja EU, EEA, Makedonije i Turske s kojim imamo sklopljen međuinstitucijski sporazum.

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu trenutno ima sklopljene sljedeće međuinstitucijske sporazume:

LISTA MEĐUNARODNIH SPORAZUMA

Nastavno osoblje mobilnost u trajanju od 2 do 5 radnih dana može realizirati u svrhu poučavanja ili usavršavanja. Poučavanje (držanje svih oblika nastave) moguće je ostvariti na nekom od fakulteta s kojima imamo sklopljen sporazum, dok se usavršavanje (vrijedi i za nenastavno osoblje) može realizirati na bilo kojoj ustanovi koja ima veze s veterinarskom djelatnošću na teritoriju EU, EEA, Makedonije i Turske.

Više informacija o programu ERASMUS+:

www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/partnerstva/erasmus/

http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/erasmus-opce-informacije/

Pravilnik o međunarodnoj suradnji