Međunarodna suradnja

 

Međunarodna je suradnja bitan čimbenik koji jamči i unapređuje kvalitetu visokoobrazovnih programa, stoga je jedan od ciljeva Veterinarskoga fakulteta uspostavljanje i intenziviranje upravo ovog oblika suradnje s veterinarskim i drugim srodnim fakultetima i sveučilištima u inozemstvu. Radi se o visokoškolskoj i znanstvenoistraživačkoj suradnji koja se temelji na međusobno potpisanim sporazumima sa svrhom internacionalizacije obrazovanja, odnosno kvalitetnog i učinkovitog obrazovanja kadrova. Kako veterinarska medicina pripada biomedicinskim znanostima koje se posljednjih desetljeća vrlo brzo razvijaju, iznimno je važno pratiti taj razvoj i sudjelovati u njemu. Aktivnostima u međunarodnoj suradnji potičemo razmjenu studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja koja omogućuje razmjenu znanja i iskustava, rad na zajedničkim projektima i temama s učinkovitim prijenosom rezultata istraživanja među visokoškolskim ustanovama, zajedničku organizaciju ljetnih škola i tečajeva te sve druge oblike suradnje kojima je svrha unapređenje obrazovnog programa i znanosti.

Ponajprije se to ostvaruje unutar VetNEST-a, udruženja europskih visokoškolskih ustanova za izobrazbu doktora veterinarske medicine čiji je glavni cilj upravo poticanje razmjene studenata i nastavnika među zemljama članicama grupacije. Osim VetNEST-a, razmjena studenata i nastavnika te zajednički projekti ostvaruju se putem programa CEEPUS i Erasmus+, Sveučilišne agencije za frankofoniju AUF te drugih programa i stipendija.

Sve spomenute aktivnosti koordinira Ured za međunarodnu suradnju Veterinarskoga fakulteta koji se nalazi na prvome katu glavne zgrade.

Evidencija međunarodne suradnje na stranicama Sveučilišta u Zagrebu:

https://medjunarodna.unizg.hr/

 

 

Skip to content