Javna nabava

Opće informacije

Broj telefona: 2390-100
Broj telefaksa: 2441-390
Poštanska adresa: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb
Adresa elektroničke pošte: info@vef.hr

Javna nabava


 

Proces javne nabave


 

Javni natječaji

Javni natječaji Veterinarskoga fakulteta

 

DHL


Skip to content