Jednostavna nabava

Postupak jednostavne nabave usluga sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

Poziv na dostavu ponuda
Projektni zadatak GRUPA USLUGA 1 – Veterinarski fakultet
Projektni zadatak GRUPA USLUGA 2 – Veterinarski fakultet
Troškovnik GRUPA USLUGA 1 – Veterinarski fakultet
Troškovnik GRUPA USLUGA 2 – Veterinarski fakultet

 

Odluka za provedbu nabave roba, usluga i radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Odluka o jednostavnoj nabavi 2023

NABAVE 2023.

7. Optička oprema za laparoskopiju

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik

6. Laparaskopski kirurški stup

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik

5. Osobna računala
Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

4. Računalne konfiguracije
Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

3. Program za obradu metabolomskih podataka dobivenih na visoko osjetljivom Orbitrap spektrometru masa spregnutom s tekućinskom kromatografijom
Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

2. Uredske potrepštine
Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

1. Toaletne potrepštine
Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

NABAVE 2022.

Usluga unošenja specijalne laboratorijske opreme

 

18. Uređenje platoa za velike životinje za nastavu na otvorenom
Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

17. Parking za studente
Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

16. Preuređenje i opremanje studentske garderobe
Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

15. Garderobni ormari

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

14. Stolni vakuumski koncentrator

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

13. Prijenosni ultrazvuk

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

12. Fotozamke

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

11. Usluga zaštite osoba i imovine

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

10. Digitalni ravni detektor sa akvizicijskom stanicom

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

9. Računala i monitori

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

8. Prenosiva računala

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

7. Toaletne potrepštine

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

6. Sredstva za čišćenje i održavanje

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

5. Uredske potrepštine

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

1. Obnova zgrada Veterinarskog fakulteta FSEU.2021.MZO.033

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

NABAVE 2021.

10. CE-INJEKTOR -automatska dvoglava šprica za primjenu kod CT-a

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

9. Stučnjak za provedbu postupka nabave

Poziv na dostavu ponude s troškovnikom 192 BAG

8. Modeli za praktičnu nastavu

Poziv na dostavu ponuda
Troškovnik

7. Toaletne potrepštine

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

6. Uredske potrepštine

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

5. Sredstva za čišćenje i održavanje

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

4. Osobna računala, AIO, Monitori

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

3. Prenosiva računala

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

2. Usluga edukacije iz komunikacijskih vještina i profesionalnog razvoja za projekt UP.03.1.1.04.0045

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

1. Pružanje usluge o upravljanju projektom KK.06.5.2.04.0007

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

NABAVE 2020.

9. Prijevod nastavnih materijala i kurikuluma – dodatni

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

8. Marketinške usluge za projekt „Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i unaprjeđenje integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine uz primjenu HKO-a na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu“ – UP.03.1.1.03.0020

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

7. Rekonstrukcija parkinga

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

6. Stručna usluga za upravljanje projektom i administraciju za projekt UP.03.1.1.04.0045

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

5. Prijevod nastavnih materijala i kurikuluma

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik

Radionice za razvoj nastavničkih i studentskih kompetencija – ponovljeni poziv

1. Poziv na dostavu ponude
2. Troškovnik

Radionice za razvoj nastavničkih i studentskih kompetencija

1. Poziv na dostavu ponude
2. Troškovnik

Skip to content