Zavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju

Povijest

Zavod za rendgenologiju i fizikalnu terapiju osnovan je 1930. godine, a s obzirom na opremljenost bio je jedan od najvećih i najmodernijih rendgenoloških zavoda u svijetu. Ak. god. 1936./1937. uvodi se u nastavu obvezni predmet Rendgenologija i fizikalna terapija u VI. semestru. Nastava i dijagnostički rad se do 1957. godine izvode na staroj lokaciji Fakulteta, a zatim je Zavod preseljen u namjenski izgrađeni i odgovarajuće opremljeni objekt za potrebe rendgenologije i fizikalne terapije u sklopu Fakulteta u Heinzelovoj ulici. Godine 1995. godine osniva se unutar Zavoda kolegij ultrazvučne dijagnostike (prof. dr. Mensur Šehić) te započinje obavljanje nastavnog, znanstvenog i stručnog rada iz tog, suvremenijeg medicinskog područja.

Znanstveni rad

U dugoj povijesti Zavoda znanstvenoistraživački je rad bio vrlo plodonosan i provodio na više znanstvenih područja. Istaknuta mjesta u znanstvenom radu jesu primjena suvremenih dijagnostičkih kontrastnih metoda u različitim područjima veterinarske medicine, osteoartropatije, denzitometrije mesa i mesnih prerađevina, postupci rendgenografije i ultrasonografije i primjena fizikalne medicine uopće. Rezultati tih istraživanja očituju se u brojnim objavljenim radovima i sveučilišnim udžbenicima koji pokrivaju nastavnu problematiku Zavoda. Područje opće rendgenologije objavljeno je u dva udžbenika (1995., 2009.), kliničke rendgenologije u pet udžbenika (1990., 2000., 2002., dva puta 2004.), fizikalne terapije 1997., 2014.) i ultrazvučne dijagnostike u jednom udžbeniku (2006.). Velik dio znanstvenih radova u spomenutim udžbenicima proizašao je iz novijih istraživanja, koja su provodili profesori Mensur Šehić, Vladimir Butković, Damir Stanin i suradnici. Stoga su objavljeni udžbenici vrlo vrijedan znanstveni materijal, ne samo za diplomsku nego i za poslijediplomsku znanstveno-nastavnu i stručnu naobrazbu.

Stručni rad

Izv. prof. dr. sc. Zoran Vrbanac DEVSMR, DACVSMR,  jedan je od osnivača udruženja Europske veterinarske fizikalne terapije i rehabilitacije (The Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association, VEPRA), koje je osnovano 2009. godine To je relativno mlađe polje u veterinarskoj medicini koje Zavod planira razvijati i usavršavati s ciljem njezine primjene u svakodnevnoj praksi malih i velikih životinja. Radi toga se doc. dr. Zoran Vrbanac stručno usavršavao iz područja fizikalne terapije i rehabilitacije širom svijeta (Italija, Izrael, Velika Britanija, Austrija, Luxemburg, Kina, SAD), a 2016. godine uspješno je položio ispit u SAD-u te stekao naziv Diplomate American College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation (ACVSMR). Time su stečeni uvjeti da se u stručnu djelatnost Zavoda uključi suvremeniji pristup primjene fizikalne terapije i rehabilitacije domaćih životinja. Uz postojeću terapiju mikrovalovima i ultrakratkim valovima nabavljeni su uređaji za elektroterapiju, magnetoterapiju, ultrazvučnu terapiju, terapiju laserskim zrakama, zatim pomična traka i bazen za hidroterapiju te se opisani način fizikalne terapije i rehabilitacije već uspješno provodi na domaćim mesožderima.

izv. prof. dr. sc. Zoran Vrbanac

Predstojnik, izvanredni profesor, DEVSMR, DACVSMR
Zoran Vrbanac

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Capak

izvanredni profesor
Hrvoje Capak

dr. med. vet. Ana Javor

asistentica

dr. med. vet. Iva Bacan

asistentica

univ. mag. med. vet. Branimir Škrlin

stručni suradnik
Branimir Škrlin

univ. mag. med. vet. Dino Stanin

stručni suradnik
Dino Stanin

rtg. tehn. Davor Mataić

Davor Mataić

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Metode fizikalne terapije i dijagnostike
Opća i klinička rendgenologija
Bolesti i liječenje pasa i mačaka I

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content