Zavod za farmakologiju i toksikologiju

Veterinarska visoka škola uvela je predmet Farmakologiju, toksikologiju i farmakografiju u svoj prvi nastavni plan već 1920. godine. Od tada je farmakologija zastupljena i u svim daljnjim nastavnim planovima škole, a kasnije Veterinarskog fakulteta.

Znanstvenoistraživački rad djelatnika Zavoda za farmakologiju i toksikologiju do 1965. godine temeljio se u prvom redu na istraživanjima antiparazitskih lijekova (mehanizmi djelovanja, resorpcija, distribucija i eliminacija iz organizma, najbolji putevi primjene i doze, otrovnost) i organskih fosfornih spojeva. Danas se uz teške metale, ovdje istražuje i potencijal pčelinjih proizvoda u veterinarskoj medicini.

Danas studenti 3. godine integriranog dodiplomskog studija odvojeno slušaju dva kolegija: Farmakologiju i Toksikologiju. Kao nastavnici na kolegiju Farmakologija rade prof. dr. sc. Frane Božić, viši stručni suradnik Hrvoje Pavasović, asistentica Ena Oster i asistent Nikola Čudina, a na kolegiju Toksikologija rade prof.dr.sc. Andreja Prevendar Crnić, asistentica Ena Oster i asistent Nikola Čudina. Uz njih, na Zavodu rade viša tehnička suradnica Natalija Jurišić i pomoćna tehnička suradnica Vladimira Lovrić. Na Zavodu se održava i nastava iz izbornog kolegija Toksikologija otrovnog bilja čija je voditeljica prof. dr.sc. Andreja Prevendar Crnić.

Centar za veterinarsku farmakovigilanciju

Veterinarska farmakovigilancija je djelatnost iz područja veterinarske farmakologije i toksikologije koja obuhvaća otkrivanje, prikupljanje, znanstvenu obradu i posljedično sprječavanje štetnih učinaka veterinarskih lijekova. Na Zavodu za farmakologiju i toksikologiju (u daljnjem tekstu: Zavod) ta djelatnost se ‘neslužbeno’ provodi od 1999. godine u smislu zaprimanja i obrade prijava o štetnim reakcijama veterinarskih lijekova. Od 2015. godine, sukladno ugovoru s Ministarstvom poljoprivrede, Veterinarski fakultet obavlja poslove iz područja veterinarske farmakovigilancije na nacionalnoj razini. U travnju 2022. godine osnovan je Centar za veterinarsku farmakovigilanciju pri Zavodu za farmakologiju i toksikologiju, kako bi se organizirala buduća znanstveno-stručna djelatnost iz tog područja na razini Veterinarskog fakulteta. Područje rada Centra obuhvaća prije svega prikupljanje prijava o štetnim reakcijama veterinarskih lijekova u životinja, uključujući izostanak učinka, štetnim reakcijama veterinarskih lijekova u ljudi, prekoračenju karencije i štetnim učincima na okoliš. Izvor podataka uključuje veterinarske klinike, stanice i ambulante, klinike Veterinarskog fakulteta i širu javnost. Navedene prijave se obrađuju i uvrštavaju u europsku bazu podataka za potrebe izvanrednih ili redovitih analiza omjera rizika i koristi primjene veterinarskih lijekova.

Sadašnje i buduće djelatnosti Centra obuhvaćaju još stručni rad s klinikama Veterinarskog fakulteta na prijavljivanju nuspojava i prikazima slučajeva, edukacije veterinara i studenata te suradnju s drugim uključenim ustanovama kao što su Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska veterinarska komora, Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode i Europska agencija za lijekove.

Obrazac za prijavu štetnog učinka

EU obrazac za prijavu sumnje na štetan učinak VMP za veterinare

Europsko izvješće o nuspojavama za nositelja odobrenja – obrazac 11.2015.

prof. dr. sc. Frane Božić

Predstojnik, redoviti profesor u trajnom zvanju
Frane Božić

prof. dr. sc. Andreja Prevendar Crnić

redovita profesorica, trajno zvanje
Andreja Prevendar Crnić

dr. med. vet. Ena Oster

asistentica
Ena Oster

dr.med.vet. Nikola Čudina

asistent
Nikola Čudina

dr. med. vet. Hrvoje Pavasović

viši stručni suradnik, Centar za farmakovigilanciju
Hrvoje Pavasović

bacc. med. lab. diagn Natalija Jurišić

Ured
Natalija Jurišić

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Toksikologija
Toksikologija otrovnog bilja
Farmakologija

Doktorski studij

Metode znanstvenoistraživackog rada
Egzogena i endogena imunomodulacija
Mukozna imunobiologija ptica i sisavaca
Imunoparazitologija
Komparativna patologija s ekotoksikologijom divljih životinja

Beehive as a natural resource of antibiotic alternatives

Izvori financiranja: Ekhagastiftelsen
Trajanje: 2019.-2021.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Project summary:
The antibiotic resistance has been recognized as the global health threat, but small efforts have been made to truly innovate the therapy of infectious diseases. A promising but constantly overlooked way to fight antibiotic resistance could be through the use of bioactive molecules from natural mixtures. One of the most potent mixtures used for centuries is propolis, a resinous substance produced by honeybees, a natural antiseptic and antibiotic which secures health for every bee in the beehive. Croatian propolis is collected from rural areas, from beekeepers that do not use pesticides. The aim of this project is to search for antimicrobial peptides and other novel bioactive molecules in this type of propolis. The whole concept of using native propolis as a resource of novel therapeutics, is based on sustainable, natural and organic principles of the health protection.

Project grant: Ekhagastiftelsen

Project leader: Asst. Prof. Jelena Šuran, Faculty of Veterinary Medicine

Project team:

Faculty of Veterinary Medicine: Prof. Tomislav Mašek, Prof. Kristina Starčević

Ruđer Bošković Institute: Mario Cindrić, Amela Hozić, Josipa Vlainić

Apiotix Technologies: Božo Radić, Vlado Slišković

Kontakt: doc. dr. sc. Jelena Šuran; jelena.suran@vef.hr

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content