Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom

Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom osnovan je 1921.  godine, a svoj današnji naziv nosi od 1978. godine i sastavnica je Odjela za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane.

Osnovne aktivnosti Zavoda odnose se na provedbu nastave iz predmeta integriranog preddiplomskog i diplomskog studija. Sadržaj i organizacija diplomske nastave na Zavodu usklađena je s recentnim svjetskim trendovima u veterinarskoj medicini, osobito iz područja mikrobiologije, imunologije, epizootiologije i zaraznih bolesti životinja. Na Zavodu se održava nastava iz četiri obvezna (Opća mikrobiologija, Specijalna mikrobiologija, imunologija, Zarazne bolesti domaćih životinja) i tri izborna predmeta (Zoonoze, Prijeteće zarazne bolesti, Veterinarska klinička mikrobiologija). Nastavnici i suradnici u nastavi Zavoda uključeni su u izvođenje nastave iz drugih obveznih predmeta kao što su: Ambulantna klinika, Zdravlje stada, te obveznih izbornih predmeta: Bolesti i liječenje konja, Bolesti i liječenje farmskih životinja, Bolesti i liječenje pasa i mačaka i Veterinarsko javno zdravstvo. Poslijediplomska nastava na Zavodu izvodi se u okviru specijalističkog studija Mikrobiologija i epizootiologija, te jedinstvenog doktorskog studija Veterinarske znanosti. Nastavnici Zavoda sudjeluju kao voditelji i suradnici u izvedbi nastave iz programa osam drugih poslijediplomskih specijalističkih studija, a u nastavi doktorskog studija kao voditelji  12 predmeta.

Glavna područja znanstveno istraživačkog i stručnog rada Zavoda su mikrobiologija, imunologija, epizootiologija, zarazne bolesti domaćih životinja i zoonoze. Na Zavodu je 2011. godine provedena akreditacija dijagnostičkih metoda u tri laboratorija, sukladno međunarodnoj normi za ispitne laboratorije ISO 17025. Trenutno na Zavodu djeluju Bakteriološki laboratorij, Virološki laboratorij, Mikološki laboratorij, Laboratorij za infektivnu anemiju kopitara, Laboratorij za leptospire, Laboratorij za virusni arteritis konja i Laboratorij za bakterijske bolesti konja. U rujnu 2016. godine puštena je u rad nova zgrada Klinike za zarazne bolesti s izolacijskom jedinicom. Moderno projektirana Klinika prostire se na površini od 900 m2 i sadržava sve prostore i opremu predviđene za  aktivnosti nastavnika i  studenta u postupcima s zdravim i zaraženim životinjama.

Tijekom povijesti nastavnici Zavoda obnašali su važne dužnosti na Fakultetu i izvan njega. Od brojnih odgovornih funkcija za istaknuti je da je sa Zavoda dužnost dekana fakulteta obnašalo šest nastavnika, a trojica su izabrana za redovite članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Trenutačno je na Zavodu zaposlena 31 osoba, a predstojnik je prof. dr. sc. Zoran Milas.

prof. dr. sc. Vilim Starešina

Predstojnik, redoviti profesor
Vilim Starešina

prof. dr. sc. Branka Šeol Martinec

redovita profesorica, trajno zvanje

prof. dr. sc. Nevenka Rudan

redovita profesorica
Nevenka Rudan

prof. dr. sc. Nenad Turk

redoviti profesor, trajno zvanje
Nenad Turk

prof. dr. sc. Ljubo Barbić

redoviti profesor u trajnom izboru
Ljubo Barbić

prof. dr. sc. Zrinka Štritof

redovita profesorica
Zrinka Štritof

izv. prof. dr. sc. Suzana Hađina

izvanredna profesorica
Suzana Hađina

izv. prof. dr. sc. Josipa Habuš

izvanredna profesorica
Josipa Habuš

izv. prof. dr. sc. Vladimir Stevanović

Izvanredni profesor
Vladimir Stevanović

izv. prof. dr. sc. Selma Pintarić

izvanredna profesorica

doc. dr. sc. Matko Perharić

docent
Matko Perharić

dr. sc. Vesna Mojčec Perko

stručna suradnica
Vesna Mojčec Perko

dr. sc. Snježana Kovač

voditeljica ostalih ustroj. jedinica
Snježana Kovač

univ. mag. med. vet. Krešimir Martinković

Krešimir Martinković

dr. med. vet. Marija Cvetnić

asistentica

dr. med. vet. Iva Benvin

asistentica
Iva Benvin

dr. med. vet. Iva Zečević

asistentica

dr. med. vet. Ivona Ćorić

asistentica

dr. med. vet. Gorana Miletić

asistentica

mr. sc. Živana Starešina

Živana Starešina

Alenka Škrinjarić

bacc. med. lab. diagn.
Alenka Škrinjarić

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Opća mikrobiologija
Prijeteće zarazne bolesti
Veterinarska imunologija
Specijalna mikrobiologija
Zarazne bolesti domaćih životinja

Prevalencija, klinički značaj, antimikrobna osjetljivost i genotipizacija bakterija iz roda Campylobacter izdvojenih iz pasa

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: izv. prof. dr. sc. Zrinka Štritof; zstritof@vef.hr

Epidemiološki i klinički značaj promjenjivosti bocavirusa životinja i ljudi dokazanih na području Hrvatske

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: doc. dr. sc. Vladimir Stevanović; vladimir.stevanovic@vef.hr

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content