Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom

Osnovna aktivnost Klinike odnosi se na provedbu praktične nastave sa studentima Veterinarskog fakulteta iz predmeta Zarazne bolesti domaćih životinja. Djelatnici Klinike u svakodnevnom radu provode obvezatna cijepljenja pasa protiv bjesnoće i njihovo obilježavanje mikročipom, te vakcinaciju kućnih ljubimaca protiv zaraznih bolesti. Klinika također posjeduje veći broj vakcina, dijagnostičkih pomagala te lijekova u svrhu dijagnosticiranja, liječenja i prevencije zaraznih bolesti domaćih životinja

Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom

Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak 9-12 i 16-18 sati

Subotom 9-11 i 16-18 sati te

Nedjeljom i blagdanom 9-12 sati

Kontakt

Telefonski broj Klinike za zarazne bolesti: 01/ 2390-210.

U sklopu Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu djeluje i Klinika za zarazne bolesti domaćih životinja.

Klinika za zarazne bolesti sastoji se od više zasebnih odjeljaka:

  1. Ambulante za pregled i cijepljenje zdravih kućnih ljubimaca,
  2. Ambulante za pregled i liječenje bolesnih kućnih ljubimaca,
  3. Stacionar za pse i mačke,
  4. Stacionar za konje,
  5. Stacionar za goveda,
  6. Stacionar za male preživače,
  7. Stacionar za svinje,
  8. Stacionar za divlje i egzotične životinje.

Osnovna aktivnost Klinike odnosi se na provedbu praktične nastave sa studentima Veterinarskog fakulteta iz predmeta Zarazne bolesti domaćih životinja. U cilju što kvalitetnije provedbe kliničke nastave te dijagnostike, liječenja i prevencije zaraznih bolesti domaćih životinja Klinika blisko surađuje s ostalim Klinikama, Zavodima i Laboratorijima Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i drugim institucijama u Zagrebu i Republici Hrvatskoj.

Djelatnici Klinike sudjeluju i u svakodnevnom 24 satnom hitnom dežurstvu na klinikama Veterinarskog Fakulteta.

Najveći broj obrađenih pacijenata na Klinici za zarazne bolesti čine kućni ljubimci (psi i mačke). Djelatnici Klinike u svakodnevnom radu provode obvezatna cijepljenja pasa protiv bjesnoće i njihovo obilježavanje mikročipom, te vakcinaciju kućnih ljubimaca protiv zaraznih bolesti.
Klinika također posjeduje veći broj vakcina, dijagnostičkih pomagala te lijekova sve u svrhu dijagnosticiranja, liječenja i prevencije zaraznih bolesti domaćih životinja.

Ljiljana Pinter, prof. dr. sc.

redovita profesorica, trajno zvanje
Ljiljana Pinter

Branka Šeol Martinec, prof. dr. sc.

redovita profesorica, trajno zvanje

Zoran Milas, prof. dr. sc.

Predstojnik; redoviti profesor
Zoran Milas

Nevenka Rudan, prof. dr. sc.

redovita profesorica
Nevenka Rudan

Nenad Turk, prof. dr. sc.

Nenad Turk

Ljubo Barbić, prof. dr. sc.

redoviti profesor
Ljubo Barbić

Vilim Starešina, izv. prof. dr. sc.

izvanredni profesor
Vilim Starešina

Zrinka Štritof, izv. prof. dr. sc.

izvanredna profesorica
Zrinka Štritof

Josipa Habuš, doc. dr. sc.

docentica

Suzana Hađina, doc. dr. sc.

docentica
Suzana Hađina

Vladimir Stevanović, doc. dr. sc.

docent
Vladimir Stevanović

Selma Pintarić, doc. dr. sc.

znanstvena novakinja, poslijedoktorandica

Vesna Mojčec Perko, dr. sc.

stručna suradnica
Vesna Mojčec Perko

Matko Perharić, dr. sc.

poslijedoktorand
Matko Perharić

Snježana Kovač, dr. sc.

voditeljica ostalih ustroj. jedinica
Snježana Kovač

Krešimir Martinković, univ. mag. med. vet.

Krešimir Martinković

Marija Cvetnić, dr. med. vet.

asistentica

Živana Starešina, mr. sc.

Živana Starešina

Na Zavodu je 2011. godine provedena akreditacija dijagnostičkih metoda u tri laboratorija, sukladno međunarodnoj normi za ispitne laboratorije ISO 17025. Trenutno na Zavodu djeluju Bakteriološki laboratorij, Virusološki laboratorij, Mikološki laboratorij, Laboratorij za infektivnu anemiju kopitara, Laboratorij za leptospire, Laboratorij za virusni arteritis konja i Laboratorij za bakterijske bolesti konja. U rujnu 2016. godine puštena je u rad nova zgrada Klinike za zarazne bolesti s izolacijskom jedinicom. Moderno projektirana Klinika prostire se na površini od 900 m2 i sadržava sve prostore i opremu predviđene za  aktivnosti nastavnika i  studenta u postupcima s zdravim i zaraženim životinjama.

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima