Vizija i misija

Vizija

Vizija Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jest postati primjerom sveobuhvatnog nastavnog i istraživačkog centra visokih standarda 21. stoljeća. Rad na Veterinarskome fakultetu temeljit će se na stalnom unapređivanju znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, poštujući najviše etičke standarde, te na inovativnom okruženju spremnom za suradnju.

Misija

Misija Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jest poboljšati i unaprijediti vodeću obrazovnu visokoškolsku ulogu te osigurati vodeću znanstvenu poziciju na području veterinarske medicine i dodirnih znanosti u Hrvatskoj i široj regiji. Te se zadaće ostvaruju na tradiciji, osmišljenoj kadrovskoj politici, suvremenoj opremi te na povezivanju u europskim i svjetskim razmjerima. Pritom se posebno predviđa i očekuje izrazit razvoj regionalne suradnje u okvirima EU, osobito u sklopu udruga i organizacija poput Veterinary Network of Student and Staff Transfer (VetNEST) te fakulteta i sveučilišta s kojima je ugovorena izravna suradnja.

 

S ciljem unapređenja cjelokupnog rada nastavnici Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu također razmjenjuju iskustva i znanja s inozemnim fakultetima putem članstva u Europskoj udruzi ustanova za veterinarsku izobrazbu (European Association of Establishments for Veterinary Education). EAEVE je osnovan 1987. godine u Francuskoj i među prvima je u Europi razradio trajni sustav prosudbe veterinarskih učilišta te na taj način odredio visoki položaj veterinarske medicine u europskom sustavu obrazovanja. Veterinarski fakultet je među prvim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu prihvatio ovakvo vrednovanje s ciljem da mu se odredi položaj s obzirom na kvalitetu i uvjete izvođenja nastave, odnosno s obzirom na znanstveno-stručne aktivnosti. Ekspertni tim EAEVE-a ocijenio je da Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ispunjava kriterije kvalitete visokih učilišta u Europi te smo 2003. godine uvršteni na listu pozitivno ocijenjenih veterinarskih visokih učilišta u Europi. Godine 2013. ta je ocjena potvrđena da bismo 2015. dobili certifikat kojim diploma doktora veterinarske medicine stečena na našem fakultetu postaje ravnopravna onima stečenima na europskim veterinarskim fakultetima.

S obzirom na to, želja nam je uskladiti nastavni proces s drugim europskim veterinarskim visokim učilištima, zadržavajući vlastite specifičnosti koje proizlaze iz potreba veterinarstva Republike Hrvatske. Cilj nam je razvijati se unapređivanjem nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti, uz uspostavu sustava kontrole kvalitete kako bismo imali kontinuirano poboljšavanje rezultata osnovne djelatnosti. Ostvarivanjem tih ciljeva, koji su primjereni razvojnim mogućnostima i usklađeni s važećom zakonskom regulativom, Veterinarski bi se fakultet pozicionirao kao vodeća visokoškolska ustanova u regiji na području veterinarske medicine.

Strategija razvoja znanstvenih istraživanja na Veterinarskom fakultetu 2016-2022

Skip to content