Vizija i misija

Vizija

Vizija Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jest postati primjerom sveobuhvatnog nastavnog i istraživačkog centra visokih standarda 21. stoljeća. Rad na Veterinarskome fakultetu temeljit će se na stalnom unapređivanju znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, poštujući najviše etičke standarde, te na inovativnom okruženju spremnom za suradnju.

Misija

Misija Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jest poboljšati i unaprijediti vodeću obrazovnu visokoškolsku ulogu te osigurati vodeću znanstvenu poziciju na području veterinarske medicine i dodirnih znanosti u Hrvatskoj i široj regiji. Te se zadaće ostvaruju na tradiciji, osmišljenoj kadrovskoj politici, suvremenoj opremi te na povezivanju u europskim i svjetskim razmjerima. Pritom se posebno predviđa i očekuje izrazit razvoj regionalne suradnje u okvirima EU, osobito u sklopu udruga i organizacija poput Veterinary Network of Student and Staff Transfer (VetNEST) te fakulteta i sveučilišta s kojima je ugovorena izravna suradnja.

 

S ciljem unapređenja cjelokupnog rada nastavnici Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu također razmjenjuju iskustva i znanja s inozemnim fakultetima putem članstva u Europskoj udruzi ustanova za veterinarsku izobrazbu (European Association of Establishments for Veterinary Education). EAEVE je osnovan 1987. godine u Francuskoj i među prvima je u Europi razradio trajni sustav prosudbe veterinarskih učilišta te na taj način odredio visoki položaj veterinarske medicine u europskom sustavu obrazovanja. Veterinarski fakultet je među prvim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu prihvatio ovakvo vrednovanje s ciljem da mu se odredi položaj s obzirom na kvalitetu i uvjete izvođenja nastave, odnosno s obzirom na znanstveno-stručne aktivnosti. Ekspertni tim EAEVE-a ocijenio je da Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ispunjava kriterije kvalitete visokih učilišta u Europi te smo 2003. godine uvršteni na listu pozitivno ocijenjenih veterinarskih visokih učilišta u Europi. Godine 2013. ta je ocjena potvrđena da bismo 2015. dobili certifikat kojim diploma doktora veterinarske medicine stečena na našem fakultetu postaje ravnopravna onima stečenima na europskim veterinarskim fakultetima. Fakultet je reakreditiran 2023. godine.

S obzirom na to, želja nam je uskladiti nastavni proces s drugim europskim veterinarskim visokim učilištima, zadržavajući vlastite specifičnosti koje proizlaze iz potreba veterinarstva Republike Hrvatske. Cilj nam je razvijati se unapređivanjem nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti, uz uspostavu sustava kontrole kvalitete kako bismo imali kontinuirano poboljšavanje rezultata osnovne djelatnosti. Ostvarivanjem tih ciljeva, koji su primjereni razvojnim mogućnostima i usklađeni s važećom zakonskom regulativom, Veterinarski bi se fakultet pozicionirao kao vodeća visokoškolska ustanova u regiji na području veterinarske medicine.

Strategija razvoja Veterinarskog fakulteta 2023-2027

Skip to content