Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom

Osnovna djelatnost zavoda je parazitologija. Parazitološko-dermatološka ambulanta pruža usluge prevencije, dijagnostike i liječenja buhavosti, ušljivosti i šuge; prevencije, dijagnostike i liječenja bolesti uzrokovanih crijevnim i tkivnim endoparazitima (giardioza, trakavice, gliste, srčani crv, potkožni crv, lišmanioza). Laboratoriji: koprološke pretrage, pretrage mesa na trihinelozu, serološke pretrage krvi životinja (lišmanioza, trihineloza, Encephalitozoon kod kunića), serološke pretrage krvi ljudi…

Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom

Radno vrijeme

Ambulanta radi radnim danom od 9 do 11 sati.

Subotom i nedjeljom: 9 – 12 sati.

Kontakt

telefon: 01/2390-361

Osnovna djelatnost zavoda je parazitologija.

Parazitološko-dermatološka ambulanta pruža usluge prevencije, dijagnostike i liječenja buhavosti, ušljivosti i šuge; prevencije, dijagnostike i liječenja bolesti uzrokovanih crijevnim i tkivnim endoparazitima (giardioza, trakavice, gliste, srčani crv, potkožni crv, lišmanioza).

Laboratoriji: koprološke pretrage, pretrage mesa na trihinelozu, serološke pretrage krvi životinja (lišmanioza, trihineloza, Encephalitozoon kod kunića), serološke pretrage krvi ljudi (ehinokokoza, cisticerkoza, toksokaroza, trihineloza)

Albert Marinculić, prof. dr. sc.

redoviti profesor, trajno zvanje
Albert Marinculić

Tatjana Živičnjak, prof. dr. sc.

redovita profesorica
Tatjana Živičnjak

Franjo Martinković, doc. dr. sc.

poslijedoktorand
Franjo Martinković

Dagny Stojčević Jan, izv. prof. dr. sc.

Predstojnica; izvanredna profesorica
Dagny Stojčević Jan

Snježana Lučinger, dr. med. vet.

stručna savjetnica
Snježana Lučinger

Mirela Kuharić

Ured
Mirela Kuharić

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima