Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom

Parazitološko-dermatološka ambulanta pruža usluge prevencije, dijagnostike i liječenja buhavosti, ušljivosti i šuge; prevencije, dijagnostike i liječenja bolesti uzrokovanih crijevnim i tkivnim endoparazitima (giardioza, trakavice, gliste, srčani crv, potkožni crv, lišmanioza).

U sklopu Zavoda nalaze se i 4 laboratorija.

Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom

Radno vrijeme

Radno vrijeme laboratorija – preuzimanje uzoraka:

Radnim danom 09-15h.

Subotom, nedjeljom i praznikom: 09-12h.

 

Ambulanta radi radnim danom od 9 do 11 sati.

Subotom, nedjeljom i praznikom: ne radi (eventualno prema dogovoru).

Kontakt

Telefon: 01/2390-361

Parazitološko-dermatološka ambulanta pruža usluge prevencije, dijagnostike i liječenja buhavosti, ušljivosti i šuge; prevencije, dijagnostike i liječenja bolesti uzrokovanih crijevnim i tkivnim endoparazitima (giardioza, trakavice, gliste, srčani crv, potkožni crv, lišmanioza).

U sklopu Zavoda nalaze se:

Laboratorij za dijagnostiku trihineloze (LabT)
Parazitološki laboratorij
Serološki animalni laboratorij
Serološki humani laboratorij

prof. dr. sc. Albert Marinculić

redoviti profesor, trajno zvanje, DECVP
Albert Marinculić

prof. dr. sc. Tatjana Živičnjak

redovita profesorica
Tatjana Živičnjak

doc. dr. sc. Franjo Martinković

Franjo Martinković

dr. med. vet. Snježana Lučinger

stručna savjetnica
Snježana Lučinger

dr. med. vet. Nika Konstantinović

asistentica
Nika Konstantinović

dr. med. vet. Lea Lovrić

asistentica

Jela Ćorluka

Parazitološki i serološki laboratorij

Mirela Kuharić

Ured
Mirela Kuharić

Irina Grozina

pomoćni tehnički suradnik
 • T: 01 2390 361

Laboratorij za dijagnostiku trihineloze (LabT)

Voditelj: doc. dr. sc. Franjo Martinković
Telefon: +385 1 2390-360, +385 1 2390-361
Fax: +385 1 2390-362
Radno vrijeme: 08:00-16:00 sati
Radno vrijeme za stranke: 09:00-13:00 sati
e-mail: franjo.martinkovic@vef.hr
U sklopu laboratorija za dijagnostiku trihineloze, osim metode umjetne probave, obavlja se serološka dijagnostika (ELISA) uzoraka seruma i mišićnih sokova svinja, te genetska tipizacija trihinela.

Parazitološki laboratorij

Voditeljica: Snježana Lučinger, dr. vet. med.
Telefon: 01/2390-361, 01/2390-363
Radno vrijeme: 08:00-16:00 sati
Radno vrijeme za stranke: 09:00-13:00 sati

Najveći dio aktivnosti odnosi se na:

 • koprološku pretragu
 • pretragu organa uginulih životinja na endo- i ektoparazite.

Koprološke pretrage rade se za potrebe pacijenata fakultetskih klinika, drugih veterinarskih djelatnosti npr. privatnih veterinarskih ambulanti i stanica te na traženje samih građana, vlasnika životinja. Osim toga velik broj koproloških pretraga obavlja se i kod utvrđivanja parazitofaune pojedinih domaćih životinja kod terenskih istraživanja ili testiranja antiparazitika. Pojedine organe za pretragu prvenstveno dostavlja Zavod za patološku anatomiju, rjeđe veterinarske ambulante i stanice.

U laboratoriju se obavlja i

 • pretraga krvi na prisustvo babezija i mikrofilarija te
 • pretraga strugotina kože na ektoparazite npr. šugarce, uši, pauši i druge.
  Isto tako obavlja se determinacija dostavljenih parazita.

Serološki animalni laboratorij

Voditeljica: prof. dr. sc. Tatjana Živičnjak
Telefon: 01/2390-365
Radno vrijeme: 08:00-16:00 sati
Radno vrijeme za stranke: 09:00-13:00 sati
 

U sklopu laboratorija za animalnu serološku dijagnostiku rade se pretrage na:

 • toxoplazmozu (ELISA) kod svinja
 • neosporozu (ELISA) kod goveda
 • trihinelozu (ELISA, western-blotting) kod svinja
 • lišmaniozu (IF, ELISA, DOT-ELISA, western-blotting) kod pasa
 • fascioloidozu (ELISA, western-blotting) kod jelenske divljači

Serološki humani laboratorij

Voditeljica: prof. dr. sc. Dagny Stojčević
Telefon: 01/2390-360
Radno vrijeme: 08:00-16:00 sati
Radno vrijeme za stranke: 09:00-13:00 sati
 
Danas laboratorij pruža usluge gotovo svim humanim medicinskim ustanovama iz Republike Hrvatske, a od dijagnostičkih postupaka se rade:

 • metoda imunofluorescencije (IF) u dijagnostici ehinokokoze, cisticerkoze i lišmanioze
 • imunoenzimni test (ELISA) u dijagnostici ehinokokoze, cisticerkoze, trihineloze, toksokaroze i lišmanioze
 • Western blotting test za dijagnostiku trihineloze, ehinokokoze i lišmanioze

Svi testovi se izvode na više različitih klasa imunoglobulina.

 

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content