Zavod za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju

Zavod za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju sudjeluje u nastavi, istraživanjima i stručnom radu vezanima za uzgoj, selekciju i proizvodnju životinja. U sklopu Zavoda nalazi se mala i velika kompjuterska vježbaonica, knjižnica, čitaonica, radne prostorije osoblja zavoda te laboratoriji za utvrđivanje fenotipskog i genotipskog očitovanja proizvodnih svojstava domaćih životinja i uporabu molekularno genetskih metoda u unaprjeđenju proizvodnosti i zdravlja životinja.

Nastava

Nastavnici i suradnici izvode nastavu na obveznim predmetima Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine: Osnove statistike u veterinarskoj medicini u I. semestru studija, Pasminska svojstva životinja u II. semestru studija, Uzgoj i proizvodnja životinja u III. i IV. semestru studija, izbornom predmetu Uzgoj i proizvodnja kunića i krznaša u VI. semestru te dio nastave u okviru smjera Veterinarsko javno zdravstvo. Usporedno s izvođenjem nastave na hrvatskom jeziku, izvodi se i nastava na studiju na engleskom jeziku iz svih obveznih predmeta: Basic Statistics in Veterinary Medicine, Animal Breeds Characteristics i Animal Breeding and Production. Također, nastavno osoblje sudjeluje u izvođenju nastave iz obveznog predmeta sveučilišnog doktorskog studija iz veterinarskih znanosti Statističke metode u veterinarskim istraživanjima. U okviru poslijediplomskog specijalističkog studija Uzgoj i patologija egzotičnih kućnih ljubimaca izvodi se nastava iz izbornog predmeta Statističke metode u veterinarskim istraživanjima. U sklopu nastave vezane uz statistiku koristi se licencirani programski sustav – STATISTICA StatSoft, Inc. Tulsa, USA (konfiguracija: STATISTICA Base + Advanced + QC + Neural Networks) u kojemu svi studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te doktorskog studija rade samostalno na problemskim zadacima.

Znanstvenoistraživačka aktivnost

Znanstvenoistraživačka djelatnost Zavoda obuhvaća područja animalne genetike i uzgoja životinja. Nastavno i suradničko osoblje provodi istraživanje u sklopu Programa u okviru projekta Zaklade Hrvatski ovčar Canis pastoralis Croaticus pod nazivom Izmjere i analiza DNK hrvatskih ovčara nositeljice prof. dr. sc. Anamarije Ekert Kabalin. Nadalje, djelatnici redovito sudjeluju na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima i savjetovanjima te se konstantno educiraju na tečajevima i radionicama iz animalne proizvodnje i biotehnologije, genetike, uzgoja domaćih životinja te statistike.

Stručna aktivnost

Stručna aktivnost Zavoda obuhvaća pozvana stručna predavanja na savjetovanjima, sudjelovanje na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima, stručna usavršavanja te sudjelovanje u stručnim komisijama za ocjenu uzgojno valjanih grla stoke.

Suradnja

Kroz terenski i seminarski oblik nastave iz predmeta Pasminska svojstva životinja i Uzgoj i proizvodnja životinja Zavod ostvaruje suradnju sa sljedećim vanjskim suradnicima izvan sustava visokog obrazovanja: OPG Džakula, Hrvatski kinološki savez, Visoko gospodarsko učilište Križevci, Srednja gospodarska škola Križevci, Agronomski fakultet Zagreb – Centar za travnjaštvo te Belje Kooperacija – Farma tovne junadi Poljanski Lug b.b.

08. tra

Noć muzeja 2020. u Zavodu za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju

I ove godine po treći put za redom na dan 31. siječnja 2020. godine Zavod za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uspješno je organizirao manifestaciju Noći muzeja 2020 vezano uz temu „Velike obljetnice hrvatskih muzeja’“ i „Stota obljetnica suživota“. Bogatu Muzejsku zbirku razgledalo je više od 500 posjetitelja, među kojom…

26. velj
In Memoriam – prof. dr. sc. Igor Štoković

In Memoriam – prof. dr. sc. Igor Štoković

Izv. prof. dr. sc. Igor Štoković rođen je 19. lipnja 1968. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Tijekom studija na Veterinarskom fakultetu, sudjelovao je kao hrvatski branitelj u Domovinskom ratu. Diplomirao je 1997. godine, nakon čega je odradio pripravnički staž u Veterinarskoj stanici Jastrebarsko. Akademske godine 1998./1999. upisao je znanstveni poslijediplomski…

prof. dr. sc. Anamaria Ekert Kabalin

Predstojnica, redovita profesorica, trajno zvanje
Anamaria Ekert Kabalin

prof. dr. sc. Velimir Sušić

redoviti profesor, trajno zvanje
Velimir Sušić

izv. prof. dr. sc. Sven Menčik

izvanredni profesor
Sven Menčik

izv. prof. dr. sc. Maja Maurić Maljković

izvanredna profesorica
Maja Maurić Maljković

dr. sc. Ivan Vlahek

poslijedoktorand
Ivan Vlahek

Aneta Piplica

dr. med. vet, asistentica
Aneta Piplica

Gordana Banfić

Ured
Gordana Banfić

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Pasminska svojstva životinja
Uzgoj i proizvodnja životinja
Osnove statistike u veterinarskoj medicini

Doktorski studij

Statistika
Statisticke metode u veterinarskim istraživanjima

Izmjere i analiza DNK hrvatskih ovčara

Izvori financiranja: Zaklade Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus
Trajanje: 2017. - 2020.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Anamaria Ekert Kabalin, akabalin@vef.hr

Genske varijacije dugovječnih svinja i ovaca

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Anamaria Ekert Kabalin; akabalin@vef.hr

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content