Laboratorij za sigurnost i kvalitetu hrane za životinje

– Kemijska analiza hrane za životinje
– Izrada receptura krmnih smjesa
– Izrada obroka za preživače
– Konzultacije i mišljenja vezana za hranidbu životinja
– Stručna predavanja iz hranidbe životinja

Laboratorij za sigurnost i kvalitetu hrane za životinje

Radno vrijeme

Radnim danom: 8 – 16 sati

Kontakt

01/2390-274

doc. dr. sc. Diana Brozić

Predstojnica, docentica
Diana Brozić

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content