Zavod za fiziologiju i radiobiologiju

Zavod za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu više je od 90 godina aktivno uključen u nastavni, znanstvenoistraživački i stručni rad u području veterinarske medicine. U sklopu Zavoda se, osim ureda, predavaonica i pokusnih prostorija nalaze: laboratorij za hematološke i biokemijske analize,  laboratorij za izolaciju i analizu DNK te laboratorij za plinsku kromatografiju.

Prema nastavnom planu i programu u ak. god. 2022./2023. obvezni predmet Fiziologija domaćih životinja I izvodi se u III. semestru, a Fiziologija domaćih životinja II u IV. semestru, dok se Radijacijska higijena izvodi u V. semestru. Nastavnici Zavoda održavaju nastavu iz izbornih predmeta Osnove znanstvenog rada u II. semestru, Struktura i funkcija stanice i Fiziologija vodozemaca i gmazova u III. semestru, Fiziologija ptica u IV. semestru, Uloga veterinara na ekološkoj farmi u VI. semestru te Klinička fiziologija i Veterinarska nuklearna medicina u VIII. semestru.

Najnovija literatura za studente jest sveučilišni udžbenik, hrvatsko izdanje udžbenika autora Ø. V. Sjaastada, O. Sanda i K. Hovea Fiziologija domaćih životinja, koji su priredili urednici prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur i prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga (2017.), te sveučilišni priručnik Vježbe iz fiziologije domaćih životinja I – Priručnik, autorice prof. dr. sc. Suzane Milinković Tur i izv. prof. dr. sc. Jasne Aladrović (2012.). Na kolegijima VEF-LMS studenti mogu naći i predavanja naših nastavnika.

Nastavnici Zavoda voditelji su devet granski usmjerenih predmeta na sveučilišnom doktorskom studiju Veterinarske znanosti, koji je prva generacija studenata upisala ak. god. 2005./2006., a sudjeluju i u izvođenju poslijediplomskih specijalističkih studija.

Područje znanstvenoistraživačkog rada usmjereno je na:

  1. istraživanje metaboličkih procesa i oksidacijskog stresa u različitim fiziološkim i stresnim stanjima tijekom proizvodnje i reprodukcije
  2. praćenje zdravlja stada te normiranje fizioloških vrijednosti hematoloških i biokemijskih pokazatelja u krvi izvornih pasmina koza i ovaca
  3. izolaciju i analizu DNK, genetsku identifikaciju i karakterizaciju različitih vrsta i pasmina životinja
  4. istraživanje bioloških učinaka ionizirajućeg zračenja, radioekologiju i radijacijsku higijenu.

 

 

 

23. velj
Početak nastave iz predmeta Fiziologija domaćih životinja II ak. god. 2022./2023

Početak nastave iz predmeta Fiziologija domaćih životinja II ak. god. 2022./2023

Predavanja iz predmeta Fiziologija domaćih životinja II u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023. počinju u ponedjeljak 27. veljače 2023. prema objavljenom rasporedu. Seminari iz predmeta Fiziologija domaćih životinja II u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023. počinju u ponedjeljak 6. ožujka 2023. prema objavljenom rasporedu. Vježbe iz predmeta Fiziologija domaćih životinja II u ljetnom semestru ak….

prof. dr. sc. Marinko Vilić

Predstojnik; redoviti profesor
Marinko Vilić

prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

redoviti profesor, trajno zvanje
Miljenko Šimpraga

prof. dr. sc. Suzana Milinković-Tur

redovita profesorica, trajno zvanje
Suzana Milinković-Tur

prof. dr. sc. Jasna Aladrović

redovita profesorica
Jasna Aladrović

doc. dr. sc. Ana Shek-Vugrovečki

docentica
Ana Shek-Vugrovečki

doc. dr. sc. Ivona Žura Žaja

docentica
Ivona Žura Žaja

doc. dr. sc. Lana Pađen

docentica
Lana Pađen

dr. sc. Jadranka Pejaković Hlede

stručna suradnica, dr. med. vet.
Jadranka Pejaković Hlede

dr. med. vet. Josip Miljković

asistent
Josip Miljković

Sandra Kunštek

stručna suradnica, mag. ing. biotechn.
Sandra Kunštek

Jasna Sačer

Ured, laboratorij
Jasna Sačer

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Fiziologija domaćih životinja II.
Fiziologija vodozemaca i gmazova
Klinička fiziologija
Uloga veterinara na ekološkoj farmi
Osnove znanstvenog rada
Fiziologija ptica
Struktura i funkcija stanice
Veterinarska nuklearna medicina
Fiziologija domaćih životinja I.
Radijacijska higijena

Doktorski studij

Fiziologija disanja u domaćih životinja – sisavaca
Fiziologija neuroendokrinog sustava u domaćih životinja
Fiziologija probave u monogastričnih životinja
Fiziologija probave u složenom želucu
Fiziologija sporta
Oksidacijskoantioksidacijski procesi u fiziološkim i stresnim uvjetima
Biološki učinci ionizacijskog zračenja
Radijacijska higijena
Kardiovaskularni sustav domaćih životinja

Sortiranje i karakteriziranje subpopulacija ekstracelularnih vezikula folikularne tekućine

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: izv. prof. dr. sc. Jasna Aladrović; jasna.aladrovic@vef.hr

Antioksidacijska i morfometrijska svojstva sjemena jarčeva izvan rasplodne sezone

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur; tur@vef.hr

Mehanizmi bioloških učinaka radiofrekvencijskog (mikrovalnog) zračenja u kukaca

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: izv. prof. dr. sc. Marinko Vilić; marinko.vilic@vef.hr

Biokemijski pokazatelji stresa u domaćih životinja

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Zvonko Stojević; stojevic@vef.hr

Upgrading the research performance in molecular medicine at the Faculty of the Veterinary Medicine University of Zagreb

Izvori financiranja: FP7-ERAChairs-Pilot Call-2013
Trajanje: 2014. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb (FVM) is well established research institution in Croatia with more than 178 staff members who have excellent education and scientific experience. In order to conduct structural changes in veterinary medicine, scientists at FVM have accepted ERA Chair initiative, aiming at fostering structural changes, synergies between cohesion and research funding, and to raise research quality in the application of molecular technologies to international levels of excellence.

The project proposal aims to reinforce research performance of FVM through enhancing its capacities in molecular veterinary medicine, by attracting outstanding experienced researchers, transfer of knowledge and research potential, especially in the fields of proteomics and metabolomics.

The exchange of know-how and experience with esteemed outstanding experienced researchers will be accomplished through coherent set of measures: training, workshops and trans-national two-way secondments of research staff. The workshops on different aspects in molecular medicine organised in Zagreb and will mostly cover three chosen fields: comparative tumour analysis, post-genomic technology and wildlife research at the FVM departments. By the upgrading of its research performance and excellence FVM will improve performance in competitive research funding, prevent brain drain, enhance its competiveness and visibility in broader region and become internationally recognized partner.

The proposed activities should increase research performance in specific field of molecular veterinary medicine and FVM will be able to increase its involvement in international research projects with EU partners and to be better integrated into the ERA. The ERA Chair Initiative will be unique in croatian veterinary science with potential benefits for the broader research community and neighbouring countries.

Kontakt: Prof. dr. sc. Vladimir Mrljak, vmrljak@vef.hr
Web stranica: http://www.vetmedzg.eu

Nutritivna modulacija metabolizma dokozaheksaenske kiseline kod dijabetičke dislipidimije

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2016. - 2019.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Sažetak:
Dokozaheksaenske kiseline (DHA) je važna masna kiselina čiji je biokemijski put sinteze dugo vremena bio nejasan. Trenutni model pretpostavlja kako nakon serije desaturacija i elongacija u endoplazmatskoj mrežici nastaje C24:6n3 koja odlazi u peroksisom gdje se jednim ciklusom ß-oksidacije skraćuje u 22:6n3 (DHA) i zatim odlazi natrag u endoplazmatsku mrežicu gdje bude esterificirana u odgovarajuće fosfolipide. Količinu DHA u plazmi i tkivima određuje unos masnih kiselina hranom, natjecanje za enzime između n3 i n6 linije masnih kiselina i endogeni metabolizam. Svi ovi čimbenici mogu biti promijenjeni tijekom dijabetesa. Međutim, složenost sinteze trenutno onemogućava točno predviđanje razine DHA u tkivima dijabetičnih životinja. U projektu ćemo istražiti učinak n3/n6 omjera lipida hrane i direktnog dodatka DHA kod dijabetesa tipa 1 i 2 na metabolizam DHA, oksidaciju u mitohondrijima i peroksisomima i DHA metabolom. Naša pretpostavka je dokazivanje da hranidbena modulacija može umanjiti učinak inzulina kod dijabetičke dislipidemija što može imati veliko značenje u tretmanu dijabetesa. Dodatno ćemo istražiti koji enzimi, uključeni u mitohondrijsku i peroksisomsku ß-oksidaciju, mogu biti regulirani lipidima hrane. Istraživanja će biti provedena na štakorima kojima će biti induciran dijabetes tipa 1 i 2 te će dobivati hranidbene tretmane s varirajućih razinama n3/n6 i povećanom koncentracijom DHA. Integriranje rezultata pokusa objasnit će promjene u koncentracijama DHA kod različitih tipova dijabetesa. Istraživanja na subcelularnoj razini omogućit će utvrđivanje učinka dijabetesa na mitohondrijsku i peroksisomsku ß-oksidaciju i metabolizam DHA. Istraživanje metaboloma DHA povezat će prehranu, dijabetes i bioaktivne produkte DHA. Naposljetku, podaci iz cjelokupnog projekta rezultirat će integracijom znanja i boljim razumijevanjem biosinteze DHA.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Tomislav Mašek
Web stranica: http://www-staro.vef.unizg.hr/dislipidha/index.htm

Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2018. do 2023.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Janjeće meso odlikuje se vrlo plemenitim okusom i mirisom te se navodi kao izvor biološki
vrijednih proteina, vitamina B-kompleksa i nekih minerala, lako je probavljivo te je izvanrednih
dijetetskih svojstava, no meso ima relativno visok udio masti (7,8 g / 100 g krtog mesa) i kolesterola
(78 mg / 100 g krtog mesa). U ovom projektu naše prethodno znanstveno dokazane preporuke
o sigurnom i djelotvornom uvođenju pripravka plemenite pečurke (PPP) u hranu za perad i
svinje ispitat ćemo na modelu janjeta (što dosad nije poznato) te pritom istodobno predstaviti
mogući tržišno novi proizvod (janjetine s nižim udjelima masti i kolesterola). U dosadašnjim
smo istraživanjima zapazili snižavanje koncentracije kolesterola i glukoze u serumu ispitivanih
ovaca hranjenih uz dodatak PPP-a, no je li isti učinak i na meso, nije poznato. S obzirom na
navedeno, cilj je ovoga projekta ocijeniti utjecaj dodatka PPP-a na kvalitetu mesa janjadi koje
bi onda bilo pogodno kao sirovina za proizvodnju funkcionalnih proizvoda koji se temelje na
inovativnim rješenjima u tehnološkim postupcima proizvodnje. Voditeljica projekta je prof. dr.
sc. Maja Popović sa Zavoda za veterinarsku biologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Suradnici:

Miljenko Šimpraga, Ana Shek Vugrovečki, Daniel Špoljarić, Bela Njari, Željka Cvrtila Fleck, Ivona Žura Žaja, Matko Kardum, Gordan Mršić, Lidija Kozačinski, Suzana Milinković Tur, Tomislav Mikuš, Ksenija Vlahović, Nina Poljičak Milas

https://www.inojanjetina.net/

Kontakt: Maja Popović, maja.popovic@vef.hr

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content