Zavod za veterinarsku biologiju

Zavod za veterinarsku biologiju osnovan je 20.5. 1942. godine. Prvi predstojnik Zavoda bio je prof. dr. sc. Zdravko Lorković.

Obveza Zavoda za veterinarsku biologiju je provođenje i usklađivanje preddiplomske, dodiplomske i poslijediplomske nastave, unapređenje svih oblika nastavne djelatnosti, kao i izbor i napredovanje kadrova koji sudjeluju u nastavi i svim drugim pitanjima važnim za odvijanje nastave. Nastava se na Zavodu provodi planski i organizirano prema propisanome nastavnom planu i programu. Nastavnici izvode nastavu na obveznim i izbornim predmetima prve i druge godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija veterinarske medicine te na poslijediplomskom doktorskom studiju iz Veterinarskih znanosti. Kvalitetni nastavni programi razvijeni su  na temelju ishoda učenja nužnih za postizanje željenih kompetencija. Od redovitih predmeta integriranog studija nastava se izvodi na predmetima: Botanika u veterinarskoj medicini, Zoologija i Molekularna biologija i genomika u veterini. Od izbornih predmeta nastava se izvodi na predmetima:  Zaštita i  upravljanje ugroženim vrstama, Zooekologija, Biologija i ekologija predatora, Citometrija u kliničkoj veterinarskoj medicini,  Poredbena imunologija sluznica, Biologija i zaštita morskih sisavaca (Osnove sistematike i evolucije morskih sisavaca, Osnove biologije i fiziologije morskih sisavaca). Na poslijediplomskom doktorskom studiju iz Veterinarskih znanosti nastava se izvodi na predmetima Molekularna biologija u veterini, Metode molekularne biologije u veterinarskoj medicini, Stanična i razvojna biologija i Biologija s osnovama fiziologije morskih sisavaca. Od 2016./17. godine nastava na Zavodu izvodi se i na engleskom jeziku u okviru Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija iz veterinarske medicine na engleskom jeziku. Znanstveno-istraživačka i stručna djelatnost Zavoda za veterinarsku biologiju ogleda se u brojnim i dugogodišnjim istraživačkim aktivnostima. Djelatnici našeg zavoda u znanstveno–nastavnim zvanjima uključeni su u međunarodne i domaće znanstvene projekte te uspješno surađuju sa brojnim znanstvenim i stručnim organizacijama u zemlji i inozemstvu. Sudjeluju u opremanju više različitih laboratorija za znanstveno-istraživačku djelatnost na Zavodu te osposobljavanju znanstvenog pomladaka. Osim u znanstvene djelatnici su uključeni u međunarodne i domaće stručne projekte. Potiču mobilnost studenata i nastavnika prema drugim učilištima u zemlji i inozemstvu, a ističu se brojem dolaznim studenata s međunarodnih veterinarskih ustanova.

 

Dana 13. 11. 2019. godine 100. je obljetnica kontinuirane nastave iz biologije na Veterinarskom fakultetu.

11. kol

Boravak prof. dr. sc. Josipa Kusaka u Turskoj

Prof. Josip Kusak boravi tijekom ljeta 2020 u sjevero-istočnom, planinskom dijelu Turske, gdje od 2011. godine sudjeluje u istraživanju velikih zvijeri. U istraživanju sudjeluju i istraživači sa University of Utah (SAD), Koč University (Turska, Istanbul), te članovi lokalne nevladine udruge KuzeyDoga. Planinskom visoravni između gradova Kars i Ardahan pasu na tisuće goveda i ovaca, dok…

30. srp

In memoriam – prof. dr. sc. Jure Jerčić (1940. – 2020.)

In memoriam – prof. dr. sc. Jure Jerčić  (1940. – 2020.) U ponedjeljak, 27. srpnja 2020. godine u 81. godini života preminuo je naš umirovljeni prof. dr. sc. Jure Jerčić. Teško je reći posljednje zbogom čovjeku koji nam je od 1971. godine bio blizak kao suradnik i prijatelj. Trideset i četiri je godina profesor Jure…

08. tra

Održavanje online nastave

U ovoj specifičnoj epidemiološkoj situaciji te posljedično potresu u Zagrebu djelatnici Zavoda za veterinarsku  biologiju koristeći medijske  platforme  obavljaju svoje redovne radne aktivnosti vezane uz nastavu, znanost i struku.

04. ožu

PANDA 4 – Prva radionica Zavoda za veterinarsku biologiju

Djelatnici Zavoda za veterinarsku biologiju dana 3.3.2020. od 18 do 1930 u prostorijama Zavoda održali su prvu od ukupno pet radionica „Komparativni prikaz zooloških preparata“ za darovitu djecu osnovnoškolske dobi u okviru projekta PANDA 4. Projekt PANDA 4 – projektna nastava za darovitu djecu osnovnoškolske dobi provodi se već četvrtu godinu. Projektni oblik nastave predstavlja…

10. velj

Posjet grupe maturanata iz Francuske Zavodu za veterinarsku biologiju

Dana 10. 2. 2020. 30 maturanata iz Francuske u okviru obilaska Fakulteta organiziranog od strane prodekana prof. dr. sc. J. Grizelja obišla je i Zavod za veterinarsku biologiju. Tom im je prilikom veliku pažnju privukla zbirka kostiju zvijeri Republike Hrvatske.

06. velj

Muzejski edukativni program MOJ ZAVIČAJ – TO SAM JA!

U Gradskom muzeju Čazma Centra za kulturu Čazma nastavnici Zavoda za veterinarsku biologiju, prof. dr. sc. Maja Popović, prof. dr. sc. Ksenija Vlahović i doc. dr. sc. Daniel Špoljarić, sudjelovali su dana 5. veljače 2020. u muzejskoj radionici „Svjetski ljudi, a naši Čazmanci – Aleksandar Marks i dr. Ivo Horvat“ u okviru muzejskog edukativnog programa…

31. sij

Noć muzeja 2020 na Zavodu za veterinarsku biologiju

Veliko nam je zadovoljstvo biti dijelom manifestacije Noći muzeja na Veterinarskom fakultetu 31. siječnja 2020. godine. Zavod za veterinarsku biologiju po prvi puta otvoriti će za javnost zbirku kostiju zvijeri Hrvatske. Zbirka je nastajala tijekom prethodnih 40 godina kao rezultat znanstvenog rada djelatnika Zavoda. Uz navedeno, otvoriti ćemo po prvi puta za javnost i karpološku…

prof. dr. sc. Maja Popović

Predstojnica; redovita profesorica u trajnom zvanju
Maja Popović

prof. dr. sc. Ksenija Vlahović

Redovita profesorica u trajnom zvanju
Ksenija Vlahović

prof. dr. sc. Josip Kusak

Redoviti profesor
Josip Kusak

prof. dr. sc. Tomislav Gomerčić

Redoviti profesor
Tomislav Gomerčić

izv. prof. dr. sc. Daniel Špoljarić

Izvanredni profesor
Daniel Špoljarić

prof. emer. Đuro Huber

Professor emeritus
Đuro Huber

Sanja Arsenić

Ured
Sanja Arsenić

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Biologija i ekologija predatora
Citometrija u kliničkoj veterinarskoj medicini
Biologija i zaštita morskih sisavaca
Zaštita i upravljanje ugroženim vrstama
Zooekologija
Poredbena imunologija sluznica
Botanika u veterinarskoj medicini
Zoologija
Molekularna biologija i genomika u veterini

Doktorski studij

Molekularna biologija u veterini
Metode molekularne biologije u veterinarskoj medicini
Stanična i razvojna biologija
Biologija s osnovama fiziologije morskih sisavaca

LIFE WILD WOLF

Izvori financiranja: EU LIFE program
Trajanje: 2023-2027
Uloga ustanove: Provoditelj projekta
Kratki sažetak:

Konkretne akcije za očuvanje vukova divljim u antropogenim krajolicima Europe

 • Oznaka projekta: (LIFE21-NAT-IT-4417 WILD WOLF).
 • Projekt je sufinanciran u okviru programa EU LIFE.
 • Vrijeme provedbe projekta je 56 mjeseci.
 • Datum početka projekta je 1. siječnja 2023. godine.
 • Datum završetka projekta je 31. kolovoza 2027. godine.
 • Koordinator projekta je Institut za primijenjenu ekologiju (Italija).
 • Projekt se provodi u osam zemalja Europske unije (Hrvatska, Njemačka, Grčka, Italija, Portugal, Češka, Slovenija i Švedska) sa ukupno 18 partnera.
 • Ukupni proračun projekta iznosi 7.028.148 € (doprinos EU: 5.265.454 €).
 • Hrvatskim partnerima projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, te Zaklade Benrd Thies Stiftung

 

O PROJEKTU:

Širenjem područja rasprostranjenosti vukova u državama Europe, prvenstveno onima koje su u prošlosti bile istrijebile vukove, pojavljivanje vukova blizu naselja postaje sve češće. To dovodi do okolnosti koje ljudi doživljavaju kao opasne, dok je razina stvarne opasnosti nepoznata. Malo je zemalja EU-a pripravno za rješavanje takvih situacija primjenom jasnih i provjerenih uputa. Projekt LIFE WILD WOLF ima za cilj razvoj i testiranje takvih uputa, temeljeno na odgovarajućem broju slučajeva.

Cilj projekta je razviti tehničku osnovu, stvaranjem operativnih protokola sa provjerenom učinkovitosti. Krajnji cilj projekta je doprinos prikladnom upravljanju kritičnim situacijama približavanja vukova ljudima u urbanim i periurbanim područjima.

Projekt će se provoditi u osam europskih zemalja, područja rasprostranjenosti sedam populacija vukova, u kojima se vukovi šire i/ili opstaju u ruralnim urbanim i periurbanim područjima. Projektom će se uspostaviti pet novih Interventnih timova za vukove i poboljšati kapaciteti postojećih timova za vukove i medvjede.

Veterinarski fakultet će se tijekom trajanja projekta usmjeriti na smanjenje međudjelovanja vukova i pasa kroz traženje i kartiranje mjesta na kojima se susreću vukovi i psi, opisom okolnosti tih susreta, smanjivanje učestalosti napada vukova na pse, ograničavanje križanja vukova i pasa kroz sterilizaciju pasa lutalica i pasa koji nisu namijenjeni za rasplod. Posebno će biti istraživana povezanost između stupnja križanosti i smjelog ponašanja vukova i križanaca, a biti će poduzete i akcije za uklanjanje i smanjenje uzroka koji privlače vukove blizu naselja.

POSEBNI CILJEVI:

 1. Povećana sposobnost upravljanja vukovima i ljudskim ponašanjem u kritičkim situacijama u periurbanim područjima.
 2. Odvikavanje vukova na ljudske izvore hrane i sprječavanje gubitka njegove ekološke uloge, kroz smanjenu prisutnost hrane za vukove u periurbanim područjima, uključujući pristupačnu stoku.
 3. Povećano razumijevanje ponašanja vukova od strane lokalnog stanovništva i zajedničko prikupljanje podataka.
 4. Poboljšano razumijevanje veze križanja vukova i pasa spram navikavanja, tj. odvažnog ponašanja vukova i mogućih križanaca.
 5. Poboljšane utvrđivanja nezakonitog ubijanja vukova i ublažavanje uzroka.

Sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja odgovornost su autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili CINEA-e. Niti Europska unija niti tijela, koja dodjeljuju sredstva, za njih ne odgovaraju.

 

 

Kontakt: Prof. dr. sc. Josip Kusak (kusak@vef.unizg.hr )

Izrada i razvoj programa praćenja za velike zvijeri s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja

Izvori financiranja: Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020 (EU financiranje)
Trajanje: 2022-2023
Uloga ustanove: Provoditelj projekta
Kratki sažetak:

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a u cilju ispunjavanja Specifičnog cilja – Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je kao korisnik potpisalo ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta (KK.06.5.1.03.0001) „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“. Provedba ovog projekta od ključne je važnosti za ispunjavanje obveza Republike Hrvatske kao članice EU u području zaštite prirode. U svrhu provedbe navedenog projekta, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Naručitelj) temeljem javne nabave dodijelilo je zajednici gospodarskih subjekata: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Oikon d.o.o. i Geonatura d.o.o. (Ugovaratelj) provedbu usluge Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova – Izrada i razvoj programa praćenja za velike zvijeri s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja. Cilj ove usluge je izrada i razvoj programa praćenja za dvije vrste velikih zvijeri – vuka (Canis lupus) i risa (Lynx lynx), a za koje je Republika Hrvatska dužna izvješćivati EU sukladno članku 17. Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21.05.1992.g. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore, zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13.05.2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske te jačanje kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja.

Kontakt: Prof. dr. sc. Josip Kusak (kusak@vef.unizg.hr ); Prof. dr sc. Tomislav Gomerčić (tgomercic@vef.unizg.hr )

Optimizacija 3D stanične kulture stanica korneoskleralnog tkiva prethodno pohranjenog u animalnu očnu banku

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Maja Popović; maja.popovic@vef.hr

Istraživanje uloge divljih životinja u zdravlju ekosustava

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Tomislav Gomerčić; tomislav.gomercic@vef.hr

Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation (LIFE Lynx)

Izvori financiranja: LIFE Nature program Europske komisije
Trajanje: 2017. - 2024.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

LIFE Lynx project’s primary objective is rescuing the Dinaric-SE Alpine lynx population from extinction and to preserve it in the long term. Currently, the population is small, isolated, and extremely inbred. It urgently needs reinforcement by introducing additional, healthy animals from another population. We will reinforce the Dinaric-SE Alpine population with lynx from the viable source population in the Carpathians, while maintaining high public support. We will collaborate across all EU countries sharing this population to develop and implement a systematic approach to ensure long-term viability of the reinforced population. We will work closely with core stakeholders to further develop partnerships and to ensure broad public acceptance of lynx conservation. We aim to develop science-based management tools for strategic planning to ensure long-term viability of lynx. These include using computer modelling based on data from the project to understand how to genetically and demographically manage the population for the long term. This scientific information will be incorporated into management plans and other strategic documents. Another objective is to improve population connectivity for lynx. Natural gene flow of lynx within this population will be increased, in order to avoid additional reintroductions in the future. Such a metapopulation will help reduce negative impacts of habitat fragmentation and will reverse genetic deterioration across entire Dinaric-SE Alpine population.

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Magda Sindičić, magda.sindicic@vef.hr
Web stranica: https://www.lifelynx.eu/

Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2018. do 2023.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Janjeće meso odlikuje se vrlo plemenitim okusom i mirisom te se navodi kao izvor biološki
vrijednih proteina, vitamina B-kompleksa i nekih minerala, lako je probavljivo te je izvanrednih
dijetetskih svojstava, no meso ima relativno visok udio masti (7,8 g / 100 g krtog mesa) i kolesterola
(78 mg / 100 g krtog mesa). U ovom projektu naše prethodno znanstveno dokazane preporuke
o sigurnom i djelotvornom uvođenju pripravka plemenite pečurke (PPP) u hranu za perad i
svinje ispitat ćemo na modelu janjeta (što dosad nije poznato) te pritom istodobno predstaviti
mogući tržišno novi proizvod (janjetine s nižim udjelima masti i kolesterola). U dosadašnjim
smo istraživanjima zapazili snižavanje koncentracije kolesterola i glukoze u serumu ispitivanih
ovaca hranjenih uz dodatak PPP-a, no je li isti učinak i na meso, nije poznato. S obzirom na
navedeno, cilj je ovoga projekta ocijeniti utjecaj dodatka PPP-a na kvalitetu mesa janjadi koje
bi onda bilo pogodno kao sirovina za proizvodnju funkcionalnih proizvoda koji se temelje na
inovativnim rješenjima u tehnološkim postupcima proizvodnje. Voditeljica projekta je prof. dr.
sc. Maja Popović sa Zavoda za veterinarsku biologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Suradnici:

Miljenko Šimpraga, Ana Shek Vugrovečki, Daniel Špoljarić, Bela Njari, Željka Cvrtila Fleck, Ivona Žura Žaja, Matko Kardum, Gordan Mršić, Lidija Kozačinski, Suzana Milinković Tur, Tomislav Mikuš, Ksenija Vlahović, Nina Poljičak Milas

https://www.inojanjetina.net/

Kontakt: Maja Popović, maja.popovic@vef.hr

Plavi projekt

Izvori financiranja: Europski Socijalni Fond
Trajanje: travanj 2018 - rujan 2019
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

„Plavi projekt – doprinos razvoju programa društveno korisnog učenja na VFSZ-u“ odobren
je za financiranje u okviru poziva „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva
i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“. Poziv
je 2017. godine otvorio Europski socijalni fond u okviru Operativnog programa Učinkoviti
ljudski potencijali 2014. – 2020. Prijavitelj projekta je Udruga za zaštitu prirode i okoliša te
promicanje održivog razvoja Argonauta, Murter, a partneri su Veterinarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu (izv. prof. dr. sc. Martina Đuras – voditeljica projekta na VFSZ, dr. sc. Lada Radin –
koordinatorica projekta na VFSZ, izv. prof. dr. sc. Tomislav Gomerčić – suradnik, dr. sc. Maja
Lukač – suradnica) i Morski obrazovni centar, Pula.

Svrha ovog projekta jest omogućiti studentima Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
primjenu znanja stečenog tijekom studija kroz društveno korisne projekte koje će provoditi u
suradnji s organizacijama civilnog društva. Teme društvo korisnih projekata koje će provoditi
studenti iz područja su očuvanja morskih zaštićenih životinja. Ciljevi projekta su povećati broj
studenata aktivnih u rješavanju problema društvene zajednice i razvoj društveno korisnog
učenja na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kroz dugoročno partnerstvo s
Udrugom Argonauta i Morskim obrazovnim centrom Pula

Elementi projekta su: razvoj programa društveno korisnog učenja (DKU) na Veterinarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; pilot-provedba DKU-a; evaluacija pilot-programa DKU-a i
diseminacija rezultata projekta; promidžba i vidljivost; upravljanje projektom i administracija.
Ukupni troškovi projekta i odobreni iznos jest 1.004.727,31 kuna, a trajanje projekta je od travnja
2018. do rujna 2019. godine (18 mjeseci).

Kontakt: prof. dr. sc. Martina Đuras
Web stranica: https://www.facebook.com/plaviprojekt/

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima

Skip to content