Zavod za veterinarsku biologiju

Zavod za biologiju osnovan je 1942. godine i u početku je bio smješten na staroj lokaciji Fakulteta u Savskoj cesti. Na novu lokaciju Fakulteta preseljen je 1953. godine, a u prostoru glavne zgrade Fakulteta u kojem danas djeluje nalazi se od 1957. godine.

Područje biologije vrloje široko, pa je znanstvenoistraživačka aktivnost Zavoda za biologiju obilježena afinitetima i djelatnošću pojedinih djelatnika i  znanstvenoistraživačkih skupina. Veći broj znanstvenika koji su djelovali na Zavodu za biologiju bavili su se parazitologijom (I. Ehrlich, T. Hrženjak, J. Jerčić, Đ. Huber i dr.). Zatim su se određeni nastavnici specijalizirali u pojedinim područjima, poput biologije i ekologije velikih zvijeri, posebice medvjeda (Đ. Huber), kao i na molekularnim aspektima kolibaciloze te imunomodulacije crijevne mukozne imunosti svinja (I. Valpotić). Znanstveni interes nastavnika u novije vrijeme usmjeren je na područje velikih zvijeri s naglaskom na ekologiju vuka (J. Kusak), ekologiju i populacijsku genetiku morskih i kopnenih zvijeri, posebno risa i dobrog dupina (T. Gomerčić),  klamidiozu ptica (K. Vlahović), primjenu stanične/tkivne terapije na staničnoj i molekularnoj razini te proučavanje materijalnih tragova u kaznenim djelima iz područja veterinarske forenzike (M. Popović i D. Špoljarić).

Za provođenje znanstvenoistraživačkog rada u Zavodu postoje laboratoriji za:

1. staničnu i molekularnu imunobiologiju,
2. biologiju i ekologiju velikih zvijeri,
3. molekularnu genetiku te
4. klamidiozu.

Tomislav Gomerčić, izv. prof. dr. sc.

izvanredni profesor
Tomislav Gomerčić

Ksenija Vlahović, prof. dr. sc.

prodekanica
Ksenija Vlahović

Đuro Huber, prof. emer.

Professor emeritus
Đuro Huber

Josip Kusak, prof. dr. sc.

Josip Kusak

Maja Popović, prof. dr. sc.

Predstojnica; prof. dr. sc.
Maja Popović

Daniel Špoljarić, doc. dr. sc.

docent
Daniel Špoljarić

Sanja Arsenić

ured
Sanja Arsenić

Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine

Botanika u veterinarskoj medicini
Zoologija
Molekularna biologija i genomika u veterini
Biologija i ekologija predatora
Citometrija u kliničkoj veterinarskoj medicini
Osnove biologije i fiziologije morskih sisavaca
Osnove sistematike i evolucije morskih sisavaca

Doktorski studij

Molekularna biologija u veterini
Metode molekularne biologije u veterinarskoj medicini
Stanična i razvojna biologija
Biologija s osnovama fiziologije morskih sisavaca

Veterinary Studies in English

Botany in veterinary medicine
Zoology
Molecular biology and genomics in veterinary medicine
Zooecology
Cytometry in Clinical Veterinary Medicine
Basic Biology and Fundamental Physiology of Marine Mammals

Optimizacija 3D stanične kulture stanica korneoskleralnog tkiva prethodno pohranjenog u animalnu očnu banku

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: prof. dr. sc. Maja Popović; maja.popovic@vef.hr

Istraživanje uloge divljih životinja u zdravlju ekosustava

Izvori financiranja: Potpora Sveučilišta u Zagrebu
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:
Kontakt: izv. prof. dr. sc. Tomislav Gomerčić; tomislav.gomercic@vef.hr

Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation (LIFE Lynx)

Izvori financiranja: LIFE Nature program Europske komisije
Trajanje: 2017. - 2024.
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

LIFE Lynx project’s primary objective is rescuing the Dinaric-SE Alpine lynx population from extinction and to preserve it in the long term. Currently, the population is small, isolated, and extremely inbred. It urgently needs reinforcement by introducing additional, healthy animals from another population. We will reinforce the Dinaric-SE Alpine population with lynx from the viable source population in the Carpathians, while maintaining high public support. We will collaborate across all EU countries sharing this population to develop and implement a systematic approach to ensure long-term viability of the reinforced population. We will work closely with core stakeholders to further develop partnerships and to ensure broad public acceptance of lynx conservation. We aim to develop science-based management tools for strategic planning to ensure long-term viability of lynx. These include using computer modelling based on data from the project to understand how to genetically and demographically manage the population for the long term. This scientific information will be incorporated into management plans and other strategic documents. Another objective is to improve population connectivity for lynx. Natural gene flow of lynx within this population will be increased, in order to avoid additional reintroductions in the future. Such a metapopulation will help reduce negative impacts of habitat fragmentation and will reverse genetic deterioration across entire Dinaric-SE Alpine population.

Kontakt: doc. dr. sc. Magda Sindičić, magda.sindicic@vef.hr
Web stranica: https://www.lifelynx.eu/

Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa

Izvori financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2018. do 2022.
Uloga ustanove: prijavitelj
Kratki sažetak:

Janjeće meso odlikuje se vrlo plemenitim okusom i mirisom te se navodi kao izvor biološki
vrijednih proteina, vitamina B-kompleksa i nekih minerala, lako je probavljivo te je izvanrednih
dijetetskih svojstava, no meso ima relativno visok udio masti (7,8 g / 100 g krtog mesa) i kolesterola
(78 mg / 100 g krtog mesa). U ovom projektu naše prethodno znanstveno dokazane preporuke
o sigurnom i djelotvornom uvođenju pripravka plemenite pečurke (PPP) u hranu za perad i
svinje ispitat ćemo na modelu janjeta (što dosad nije poznato) te pritom istodobno predstaviti
mogući tržišno novi proizvod (janjetine s nižim udjelima masti i kolesterola). U dosadašnjim
smo istraživanjima zapazili snižavanje koncentracije kolesterola i glukoze u serumu ispitivanih
ovaca hranjenih uz dodatak PPP-a, no je li isti učinak i na meso, nije poznato. S obzirom na
navedeno, cilj je ovoga projekta ocijeniti utjecaj dodatka PPP-a na kvalitetu mesa janjadi koje
bi onda bilo pogodno kao sirovina za proizvodnju funkcionalnih proizvoda koji se temelje na
inovativnim rješenjima u tehnološkim postupcima proizvodnje. Voditeljica projekta je prof. dr.
sc. Maja Popović sa Zavoda za biologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Suradnici:

Miljenko Šimpraga, Ana Shek Vugrovečki, Daniel Špoljarić, Bela Njari, Željka Cvrtila Fleck, Ivona Žura Žaja, Matko Kardum, Gordan Mršić, Lidija Kozačinski, Suzana Milinković Tur, Tomislav Mikuš, Ksenija Vlahović, Nina Poljičak Milas

https://www.bib.irb.hr/pregled/projekti/HRZZ-IP-2016-06-3685

Kontakt: Maja Popović, maja.popovic@vef.hr

Plavi projekt

Izvori financiranja: Europski Socijalni Fond
Trajanje: travanj 2018 - rujan 2019
Uloga ustanove: partner
Kratki sažetak:

„Plavi projekt – doprinos razvoju programa društveno korisnog učenja na VFSZ-u“ odobren
je za financiranje u okviru poziva „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva
i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“. Poziv
je 2017. godine otvorio Europski socijalni fond u okviru Operativnog programa Učinkoviti
ljudski potencijali 2014. – 2020. Prijavitelj projekta je Udruga za zaštitu prirode i okoliša te
promicanje održivog razvoja Argonauta, Murter, a partneri su Veterinarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu (izv. prof. dr. sc. Martina Đuras – voditeljica projekta na VFSZ, dr. sc. Lada Radin –
koordinatorica projekta na VFSZ, izv. prof. dr. sc. Tomislav Gomerčić – suradnik, dr. sc. Maja
Lukač – suradnica) i Morski obrazovni centar, Pula.

Svrha ovog projekta jest omogućiti studentima Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
primjenu znanja stečenog tijekom studija kroz društveno korisne projekte koje će provoditi u
suradnji s organizacijama civilnog društva. Teme društvo korisnih projekata koje će provoditi
studenti iz područja su očuvanja morskih zaštićenih životinja. Ciljevi projekta su povećati broj
studenata aktivnih u rješavanju problema društvene zajednice i razvoj društveno korisnog
učenja na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kroz dugoročno partnerstvo s
Udrugom Argonauta i Morskim obrazovnim centrom Pula

Elementi projekta su: razvoj programa društveno korisnog učenja (DKU) na Veterinarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; pilot-provedba DKU-a; evaluacija pilot-programa DKU-a i
diseminacija rezultata projekta; promidžba i vidljivost; upravljanje projektom i administracija.
Ukupni troškovi projekta i odobreni iznos jest 1.004.727,31 kuna, a trajanje projekta je od travnja
2018. do rujna 2019. godine (18 mjeseci).

Kontakt: izv. prof. dr. sc. Martina Đuras
Web stranica: https://www.facebook.com/plaviprojekt/

Zainteresirani ste za studiranje na Veterinarskom fakultetu?

Više o programima