Laboratorij za forenziku – ForensicLAB

07.11.2018., Znanstveno-nastavni laboratoriji

Početkom mjeseca rujna 2017. laboratorij Zavoda (Laboratorija za forenziku , akronim – ForensicLAB) stavljen je u punu funkciju te se u njemu osim molekularnih analiza za potrebe provedbe projekta Hrvatske zaklade za znanost izv. prof. dr. sc. Tomislava Mašeka (istraživački projekt „Nutritivna modulacija metabolizma dokozaheksaenske kiseline kod dijabetičke dislipidemije“, IP-09-2014-8992) i dr. sc. Kristine Starčević (istraživački projekt „Lipidi hrane, spol i dob u patogenezi metaboličkog sindroma“, IP-06-2016-3163) provode analize utvrđivanje DNK profila konja, goveda,  pasa, ovca i koza primljenom mikrosatelitskih markera prema preporuci Međunarodnog udruženje za genetiku životinja – International Society for Animal Genetic.

Prve analize provedene su po zahtjevu  Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane kada su u više navrata posumnjali u podrijetlo uzoraka krvi koji se dostavljaju prema godišnjim programima nadzora zaraznih bolesti životinja. Istovremeno se u laboratoriju se počinju provoditi  molekularne analize povezanosti roditelja s potomstvom za potrebe provođenje sudsko veterinarskih vještačenja iz područja sudskog veterinarstva od strane imenovanih stalnih sudskih vještaka.

Kontakt:

izv. prof. dr. sc. Krešimir Severin, tel.: 091/5489-212, e-mail: severin@vef.hr

 

Skip to content