Laboratoriji Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju

21.11.2018., Znanstveno-nastavni laboratoriji

Histološki laboratorij

U histološkom laboratoriju izrađuju se histološki preparati u svrhu nastavnog, znanstvenog i stručnog rada djelatnika Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju te u svrhu pružanja usluga vanjskim korisnicima. Pri tome se prvenstveno misli na primjenu osnovnog histološkog bojanja (hematoksilin-eosin; H&E), ali i drugih histoloških te histokemijskih metoda. Laboratorij je opremljen za obradu tkiva klasičnom metodom parafinskih rezova ali i obradu smrznutih uzorka različitih mekih tkiva, hrskavice i kosti.

Arheozoološki laboratorij

Nude se usluge primarne arheozoološke analize koja uključuje kosturnu i vrsnu determinaciju i kvantifikaciju, te ovisno o uzorku procjenu dobi, spola, visine grebena i biomase jedinke, eventualne patološke promjene i procjenu tafonomskih procesa. S obzirom na količinu i očuvanost koštanog materijala, moguća je daljnja analiza na nivou populacije vrsta određenog područja kroz različita razdoblja.

 

Ključne riječi:

Skip to content