Laboratorij za sigurnost i kvalitetu hrane za životinje

07.11.2018., Znanstveno-nastavni laboratoriji

  • Kemijska analiza hrane za životinje
  • Izrada receptura krmnih smjesa
  • Izrada obroka za preživače
  • Konzultacije i mišljenja vezana za hranidbu životinja
  • Stručna predavanja iz hranidbe životinja

 

Zavod za prehranu i dijetetiku životinja
Heinzelova 55, 10000 Zagreb
Tel.: 01/2390-274
e-mail: prehrana_i_dijetetika@vef.hr

Skip to content