Sveučilišna veterinarska bolnica

Voditelj Sveučilišne veterinarske bolnice: prof. dr. sc. Nikša Lemo

Zamjenik voditelja Sveučilišne veterinarske bolnice: prof. dr. sc. Vesna Matijatko

S ciljem osiguravanja kvalitetnog obrazovanja studentima iz Hrvatske i inozemstva, pružanja usluga pacijentima i provođenja suvremenih znanstvenih istraživanja, u sastavu Veterinarskoga fakulteta nalazi se Sveučilišna veterinarska bolnica koju čine:

Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju, Klinika za unutarnje bolesti, Klinika za porodništvo i reprodukciju, Zavod za veterinarsku patologiju, Zavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju, Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom,  Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom i Zavod za bolesti peradi s klinikom.

Sve navedene klinike i zavodi smješteni su u uskom krugu fakulteta i čine neraskidivu i učinkovitu cjelinu u svakodnevnom djelovanju te pružaju skrb pacijentima različitih životinjskih vrsta: kućnim ljubimcima, egzotičnim životinjama, konjima i farmskim životinjama.

PRIJEM HITNIH PACIJENATA 0-24

Poštovani, sukladno obvezama koje proizlaze iz Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila u pogledu nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, Zakona o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22) i Zakona o zdravlju životinja (NN 152/2022) tijelo životinje/ljubimca koji je uginuo ili eutanaziran u prostorima Sveučilišne veterinarske bolnice može biti preuzeto i prevezeno ISKLJUČIVO putem za to ovlaštenih organizacija*. Zahvaljujemo na razumijevanju.

*Ovlaštena organizacija – prijevoznik nusproizvoda – subjekt u poslovanju koje obavlja djelatnost komercijalnog prijevoza nusproizvoda.

Način rada Sveučilišne veterinarske bolnice

Aktualni cjenik usluga Klinika i Zavoda Veterinarskog fakulteta

Skip to content