Laboratoriji Veterinarskoga fakulteta

U sklopu Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu djeluje nekoliko laboratorija u kojima se svakodnevno obavlja laboratorijska dijagnostika iz područja medicinske biokemije, laboratorijske hematologije, citologije, parazitologije, mikrobiologije, virologije, mikologije, serologije, molekularne biologije, toksikologije, te higijene, tehnologije i sigurnosti hrane. Rad laboratorija u skladu je s pravilima dobre laboratorijske prakse, a kontrola kvalitete rada provodi se svakodnevno.

Osim stručnih usluga Klinikama Veterinarskoga fakulteta te pravnim i fizičkim osobama, laboratoriji su uključeni u nastavni i znanstveni rad Fakulteta, ostalih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te znanstvenih institucija.

Aktualni cjenik usluga Klinika i Zavoda Veterinarskog fakulteta

Skip to content