Izvanfakultetska nastava za studente XII semestra

20.03.2022., Stručna praksa

Za studente Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji studij pohađaju po programu Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine, terensko-stručna praksa i stručno klinički rad obavlju se tijekom XII. semestra (6. godine studija).  Nastavnim planom i programom predviđeno je da student obavlja terensko-stručnu praksu u trajanju od ukupno 180 sati u Veterinarskim organizacijama (stanicama i ambulantama) i stručno klinički rad od 120 sati.

brosura Izvan nastava_za studente XII semestra indd
Skip to content