Upisi

NOVO

AKADEMSKA GODINA 2023./2024.

Raspored nastave obveznih predmeta doktorskoga studija Veterinarske znanosti-1. semestar, 2023./2024.

Rezultati Natječaja za upis na doktorski studij Veterinarske znanosti i provođenje UPISA ak. god. 2023./ 2024.

 

Odluka o izboru doktoranda stipendiste u akademskoj godini 2023./2024.

 

Poziv svim prijavljenim kandidatima na Natječaj za upis na doktorski studij Veterinarske znanosti, 1. semestar!!

Razgovor s prijavljenim kandidatima kao obvezni dio upisnog postupka na doktorski studij Veterinarske znanosti u akademskoj godini 2023./2024., održat će se u ponedjeljak 26. 2. 2024. s početkom u 8.00 sati (Ulica Vjekoslava Heinzela 55, Zagreb, Glavna zgrada – 1. kat – Tajništvo).

Razgovor će voditi predsjednik Vijeća doktorskoga studija prof. dr. sc. Frane Božić i njegov zamjenik prodekan prof. dr. sc. Nino Maćešić.

Natječaj za upis doktorski studij Veterinarske znanosti (objava 27.10.2023.)

Prijavni OBRAZAC – doktorski studij Veterinarske znanosti

SUGLASNOST-studijskog-savjetnika-ili-potencijalnog-mentora

ROK ZA PRIJAVU JE: 31.1.2024.

 

 

 

AKADEMSKA GODINA 2022./2023.

Raspored nastave doktorski studij 1 semestar akademska godina 2022 2023

Rezultati natječaja za upis na doktorski studij Veterinarske znanosti 2022 2023

NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ VETERINARSKE ZNANOSTI U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.  (datum objave: 5.1.2023.)

Prijavni OBRAZAC doktorski studij

SUGLASNOST studijskog savjetnika

Rok za prijavu: 6. 2. 2023.

Razgovor s kandidatima za upis na doktorski studij Veterinarske znanosti: 1. ožujka 2023.

Upisi na doktorski studij 2. i 3. te 6., 7. i 8. ožujka 2023. godine u vremenu od 9-12 i od 13-14 sati.

Početak nastave 1. semestra doktorskoga studija Veterinarske znanosti: ožujak 2023.

Pravilnik o doktorskom studiju na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2021.)

Akademska godina 2021./2022. – UPISI

Rezultati natječaja i provođenje upisa u 1. semestar doktorskog studija Veterinarske znanosti

Pravilnik o doktorskom studiju na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2021.)

  1. Natječaj za upis na doktorski studij Veterinarske znanosti u akademskoj godini 2021./2022. (datum objave 30. prosinca 2021.)
  2. Prijavni obrazac (word oblik, popunjava se elektronski)
  3. Suglasnost studijskog savjetnika/potencijalnog mentora (word oblik)

Rok za prijavu na natječaj: 10. 2. 2022.

Razgovor s prijavljenim kandidatima: veljača 2022.

Upisi

Početak nastave: ožujak 2022.

 

AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

Uvjeti upisa za studente koji upisuju 1. godinu studija

Na doktorski studij iz Veterinarskih znanosti mogu se upisati studenti koji su završili diplomski studij na jednom od fakulteta biomedicinske grupacije, odnosno pristupnici sa stečenim akademskim nazivom doktor veterinarske medicine, doktor medicine, doktor stomatologije i magistar farmacije. Povrh toga mogu se upisati i pristupnici sa završenim diplomskim studijem na Agronomskom, Prehrambeno biotehnološkom te Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.

Studenti drugih poslijediplomskih studija također mogu upisati pojedinačne predmete u dogovoru s voditeljem studija odnosno predmeta. Kliničke predmete iz unutarnjih bolesti, porodiljstva i reprodukcije mogu upisati studenti koji su završili veterinarski fakultet ili drugi fakultet iz područja biomedicine i zdravstva. Predmete kirurške skupine mogu u pravilu upisati samo studenti koji su završili veterinarski, medicinski ili stomatološki fakultet.

Pri upisu na studij student je dužan priložiti pismenu suglasnost potencijalnog mentora.

Ukoliko doktorski kandidati pri upisu na studij nemaju suglasnost potencijalnog mentora Vijeće doktorskog studija dodijelit će doktorandu studijskog savjetnika (aktivni djelatnik Veterinarskog fakulteta u znanstvenonastavnom zvanju), koji prati doktorandov rad i postignuća te zajedno s njim izrađuje plan obveza (doktorandov spis). Studijski savjetnik aktivan je do trenutka odabira mentora.

DOKUMENTI ZA AK. GOD. 2020./2021. 

Natječaj za izbor doktoranda stipendista

Kriteriji i postupci odabira polaznika

(1) Uvjete upisa određuje Vijeće doktorskog studija u skladu s postojećim propisima.
(2) Kriteriji vrednovanja pristupnika obuhvaćaju uspjeh u diplomskome studiju, pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje, objavljene radove, preporuke profesora i potencijalnog mentora te prijedlog područja istraživanja. Razgovor s pristupnikom obvezan je sastavni dio upisnog postupka. Pri upisu se jasno definiraju svi nužni uvjeti za završetak studija u predviđenom roku.
(3) Upisne kvote određuju se prema raspoloživosti istraživačkih, nastavničkih i mentorskih kapaciteta.
(4) Za upis na doktorski studij mogu se prijaviti kandidati koji su završili diplomski studij veterinarske medicine s postignutom prosječnom ocjenom svih ispita tijekom studija najmanje 3,50.
(5) Vijeće doktorskog studija može iznimno, uz pisanu preporuku dvojice profesora s Fakulteta, odobriti upis doktorskog studija kandidatu koji ne ispunjava uvjete propisane pod točkom 4.
(6) Na doktorski studij mogu se upisati i kandidati koji su završili diplomski studij na fakultetima u području: biomedicine i zdravstva, biotehnologije, agronomije i prirodnih znanosti. Uvjete upisa određuje vijeće doktorskog studija.
(7) Imena izabranih pristupnika, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na internetskoj stranici Fakulteta.
(8) Pri upisu na studij svaki doktorand pismeno izjavljuje hoće li studirati u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena. Studij u punom radnom vremenu odnosi se na doktorande koji puno radno vrijeme posvećuju ispunjavanju obveza koje zahtijeva doktorski studij. Doktorand koji studira s dijelom radnog vremena mora priložiti izjavu da mu raspoloživo radno vrijeme omogućava ispunjenje studentskih obveza prema planu studija.
(9) Pri upisu Fakultet i doktorand zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
(10) Doktorski studij u punome radnome vremenu u pravilu traje tri godine, a iz opravdanih razloga, o kojima odlučuje vijeće doktorskog studija, može se, uz obrazloženje, produljiti do pet godina. Studij s dijelom radnog vremena traje najviše pet godina, a iz opravdanih razloga, o kojima odlučuje Vijeće doktorskog studija, može se, uz obrazloženje, produljiti do sedam godina. Po isteku osam godina od upisa, doktorand gubi pravo obrane doktorskog rada.
(11) U slučaju da kvaliteta rada doktoranda, ocijenjena kroz godišnje evaluacijske postupke koje provodi Vijeće doktorskog studija, nije zadovoljavajuća, Vijeće doktorskog studija može odlučiti o gubitku prava doktoranda na nastavak studija.

U nastavku se nalazi link na potrebne obrasce tijekom studiranja na poslijediplomskom studiju:

http://www.unizg.hr/istrazivanje/doktorski-studiji/doktorski-studiji/obrasci-dr-sc-dr-art/

Skip to content