Natječaji za radna mjesta

07. ruj
N A T J E Č A J  za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste, tehnički suradnik u Klinici za unutarnje bolesti na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste, tehnički suradnik u Klinici za unutarnje bolesti na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Klasa: 100-04/22-01/14, Ur. broj: 251-61-44-22-03 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, 10000 ZAGREB   Raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto III. vrste, tehnički suradnik u Klinici za unutarnje bolesti na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uvjeti: SSS, smjer veterinarski tehničar, položen…

10. kol
N A T J E Č A J  za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, do jedne godine, zbog povećanog opsega posla u punom radnom vremenu na radno mjesto:

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, do jedne godine, zbog povećanog opsega posla u punom radnom vremenu na radno mjesto:

Klasa: 100-04/22-02/13, Ur. broj: 251-61-44-22-02 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, 10000 ZAGREB Raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, do jedne godine, zbog povećanog opsega posla u punom radnom vremenu na radno mjesto: I. vrste – stručnog suradnika u Zavodu za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku…

10. kol
N A T J E Č A J  za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, do 19. prosinca 2022. godine, u punom radnom vremenu na radno mjesto:

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, do 19. prosinca 2022. godine, u punom radnom vremenu na radno mjesto:

Klasa: 100-04/22-02/14, Ur. broj: 251-61-44-22-02 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, 10000 ZAGREB Raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, do 19. prosinca 2022. godine, u punom radnom vremenu na radno mjesto: stručnog suradnika na projektu „Dijagnostički značaj kalprotektina u ranom prepoznavanju upalnih stanja KK.01.1.1.04.0055“…

15. lip
N A T J E Č A J na radno mjesto III vrste – veterinarski bolničar u Zavodu za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme (do jedne godine), zbog povećanog opsega posla u punom radnom vremenu.

N A T J E Č A J na radno mjesto III vrste – veterinarski bolničar u Zavodu za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme (do jedne godine), zbog povećanog opsega posla u punom radnom vremenu.

Natječaj na radno mjesto III vrste – veterinarski bolničar u Zavodu za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme (do jedne godine), zbog povećanog opsega posla u punom radnom vremenu.

23. ožu
N A T J E Č A J  za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto

N A T J E Č A J za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto

Natječaj za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto: – poslijedoktorand, na određeno vrijeme, (1 izvršitelj) u Zavodu za kemiju i biokemiju u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti; – poslijedoktorand, na određeno vrijeme, (1 izvršitelj) u Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani veterinarske kliničke znanosti; – poslijedoktorand, na određeno vrijeme, (1 izvršitelj) u Klinici za unutarnje bolesti u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani veterinarske kliničke znanosti.

23. velj
N A T J E Č A J  za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto:

N A T J E Č A J za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto:

Natječaj za I. za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto: – poslijedoktorand, na određeno vrijeme, (1 izvršitelj) u Zavodu za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani animalna proizvodnja i biotehnologija. – poslijedoktorand, na određeno vrijeme, (1 izvršitelj) u Klinici za porodništvo i reprodukciju u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani veterinarske kliničke znanosti.

Skip to content