Dekanski kolegij sačinjavaju Dekan i prodekani.


Dekan
prof. dr. sc. Nenad Turk

Prodekanica za integrirani studij i studente
prof. dr. sc. Ksenija Vlahović

Prodekan za financijsko poslovanje i investicije
prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

Prodekan za kadrovske resurse, organizaciju i upravljanje
izv. prof. dr. sc. Ljubo Barbić

Prodekan za znanost, poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje
doc. dr. sc. Dean Konjević

Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju i studij na engleskom jeziku
izv. prof. dr. sc. Juraj Grizelj

Pomoćnica dekana za kontrolu kvalitete
doc. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić

Prošireni dekanski kolegij sačinjavaju Dekan, prodekani i pročelnici odjela.


Dekan
prof. dr. sc. Nenad Turk

Prodekanica za integrirani studij i studente
prof. dr. sc. Ksenija Vlahović

Prodekan za financijsko poslovanje i investicije
prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

Prodekan za kadrovske resurse, organizaciju i upravljanje
izv. prof. dr. sc. Ljubo Barbić

Prodekan za znanost, poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje
doc. dr. sc. Dean Konjević

Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju i studij na engleskom jeziku
izv. prof. dr. sc. Juraj Grizelj

Pomoćnica dekana za kontrolu kvalitete
doc. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić

Pročelnik Odjela za temeljne prirodne i pretkliničke znanosti
prof. dr. sc. Maja Popović

Pročelnik Odjela za animalnu proizvodnju i biotehnologiju
prof. dr. sc. Željko Pavičić

Pročelnik Odjela za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane
prof.dr.sc. Frane Božić

Pročelnik Odjela klinika
doc. dr. sc. Nikša Lemo

Uprava, stručni i administrativni poslovi
Josip Brstilo, dipl. iur.

 

Print Friendly