Poništenje natječaja za radno mjesto III. vrste

09.01.2019.

Klasa: 100-04/18-01/40, Ur. broj: 251-61-01/44-18-10

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Poništava

N A T J E Č A J

objavljen dana 9. studenoga 2018. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje), s punim radnim vremenom na radno mjesto:

III. vrste – ostala radna mjesta, interni naziv: bolničar u Klinici za porodništvo i reprodukciju – 1 izvršitelj.

Dekan

Prof. dr. sc. Nenad Turk