Deveti međunarodni kongres „Veterinarska znanost i struka“

01.07.2021.

Deveti međunarodni kongres „Veterinarska znanost i struka“ održat će 9. listopada 2021. u online obliku u organizaciji Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveni odbor 9. međunarodnog kongresa „Veterinarska znanost i struka“ poziva autore na prijavu radova iz svih područja veterinarske medicine, uključujući temeljne, prirodne i pretkliničke znanosti, animalnu proizvodnju i biotehnologiju, veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane te kliničke znanosti. Predviđeno je izlaganje radova isključivo u obliku e-poster prezentacije. Prijavljeni radovi ne smiju biti prethodno objavljeni ili izloženi. Krajnji rok za prijavu radova je 1. rujna 2021. O ishodu recenzije autori će biti obaviješteni do 15. rujna 2021. Svi prihvaćeni sažeci bit će objavljeni u elektronskom Zborniku sažetaka. Službeni jezik kongresa je engleski. Izlaganja postera bit će raspodijeljena u odgovarajuće sekcije, o čemu će autori biti naknadno obaviješteni.

Detaljnije upute za izradu sažetaka možete pronaći na poveznici: https://vzs2021.eu/abstract-submission/

Organizacijski odbor

 

 

 

 

Skip to content