Natječaj za izbor doktoranda stipendista

22.12.2020.

Natječaj za izbor doktoranda stipendista

Po prvi put u svojoj povijesti Veterinarski fakultet će stipendirati jednoga kandidata na doktorskom studiju Veterinarske znanosti (troškovi školarine). Doktoranda će odabrati Vijeće doktorskoga studija na temelju sljedećih kriterija:

  1. prosjek ocjena unutar 10% najboljih studenata na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju veterinarske medicine
  2. dobitnik/ica Dekanove i/ili Rektorove nagrade
  3. uključenost u projekte
  4. dosadašnja znanstvena aktivnost
  5. da kandidat/kinja nije stariji/starija od 35. godina

Kandidat je dužan taksativno pobrojiti uvjete prema kriterijima. Kriteriji 1. i 5. su izlučni kriteriji.

Na temelju navedenoga Veterinarski fakultet poziva zainteresirane doktore veterinarske medicine da se prijave putem Prijamnog ureda Vijeću doktorskoga studija do 15. siječnja 2021. do 12.00 sati.

Odabrani kandidat može birati između dva područja doktorata: istraživanje ekologije risa i istraživanja uzročnika bolesti i rezistencije u ptica.

Skip to content