Studentska referada

16. srp
[NOVO/VAŽNO] UPISI – svjedodžba državne mature

[NOVO/VAŽNO] UPISI – svjedodžba državne mature

Učenici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj, a svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature preuzimaju u svojim školama dana 22. srpnja 2020, upisuju se na sveučilišni studij veterinarske medicine prema  rasporedu 21. ili 22. srpnja 2020. bez svjedodžbe o državnoj maturi. Svjedodžbu o…

13. srp
Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada

Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 22. siječnja 2020. godine Hrvoje Labura, dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom: “ Proteomska analiza djelovanja vibroaktiviranog minerala clinoptilolita u pasa sa simptomima enteritisa). “ Javna obrana teme doktorskog rada će se održati  17. srpnja 2020. godine u 12.00 sati elektroničkim putem, uporabom aplikacije…

30. lip
[VAŽNO] Upute o postupanju tijekom provedbe testiranja psiho-motoričkih sposobnosti na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 6. i 7. srpnja 2020.

[VAŽNO] Upute o postupanju tijekom provedbe testiranja psiho-motoričkih sposobnosti na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 6. i 7. srpnja 2020.

Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet Klasa:602-04/20-14/04 Ur. broj: 251-61-41-20-199 Zagreb, 30. lipnja 2020.   Upute o postupanju tijekom provedbe testiranja psiho-motoričkih sposobnosti na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 6. i 7. srpnja 2020. Temeljem preporuke Kriznog stožera RH Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osigurao je dosljedno primjenjivanje važećih Preporuka u postupanju na visokim učilištima s…