Studentska referada

14. sij.
Obavijest o rang listama za dodjelu STEM stipendija – 4

Obavijest o rang listama za dodjelu STEM stipendija – 4

Klasa: 604-01/19-01/01 Ur. broj: 251-61-41-19-01 Zagreb, 14. siječnja 2019. OBAVIJEST O  RANG – LISTAMA  ZA DODJELU STEM STIPENDIJA – 4 Poštovani studenti i studentice, obavještavamo Vas kako su odlukom Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti pomaknute crte na rang-listama u STEM  područjima znanosti za akademsku godinu 2018./2019. Odluka o pomicanju crta na…

07. sij.
Natječaj za upis specijalističkih studija

Natječaj za upis specijalističkih studija

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet raspisuje n a t j e č a j za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij u ak. god. 2018./2019. s početkom nastave u ljetnom semestru.

01. sij.
Natječaji za sufinaciranje suradnje s Francuskom

Natječaji za sufinaciranje suradnje s Francuskom

Francusko Ministarstvo visokog školstva, istraživanja i inovacija objavljuje dva natječaja koji imaju za cilj poticanje suradnje između francuskih znanstvenika i znanstvenika zemalja srednje i istočne Europe.

02. pro.
Natječaj za upis na doktorski studij

Natječaj za upis na doktorski studij

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET raspisuje N A T J E Č A J ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI ZNANSTVENI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ IZ VETERINARSKIH ZNANOSTI U AK. GOD. 2018./2019.

29. stu.
[English] Exam schedules for English studies

[English] Exam schedules for English studies

In the following link you can find the Final exam schedule for winter session 2018/2019, for Integrated Undergraduate And Graduate University Study Of Veterinary Medicine In English EXAMS SCHEDULE

13. stu.
Raspored nastave u zimskom semestru ak. god. 2018./2019.

Raspored nastave u zimskom semestru ak. god. 2018./2019.

U ovoj obavijesti možete naći raspored nastave za sve semestre integriranog preddiplomskog i diplomskog studija koji se održavaju tijekom zimskog semestra ak. god. 2018/2019. Posebno su navedeni rasporedi nastave izbornih predmeta za 3., 9. i 11. semestar.

13. lis.

Javna obrana doktorskoga rada Tomislava Mikuša

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 24. listopada 2018. godine Tomislav Mikuš, dr. med. vet., javno će braniti doktorski rad pod naslovom: “Utjecaj dobi mliječnih krava i spola teladi na stupanj stresa pri ranom odbiću“. Javna obrana doktorskog rada će se održati u ponedjeljak 12. studenoga 2018. godine u 12:00 sati u predavaonici Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s…