N A T J E Č A J: I.- za izbor u znanstveno-nastavno radno mjesto; II. – za izbor u suradničko radno mjesto

03.11.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/23-01/34,
Ur. broj: 251-61-44-23-04
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET

Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

I . – za izbor u znanstveno-nastavno radno mjesto:

– docent (1 izvršitelj), na određeno vrijeme u Zavodu za bolesti peradi s klinikom u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane.

II. – za izbor u suradničko radno mjesto:

– asistent (1 izvršitelj) u Zavodu za veterinarsku patologiju (zamjena do povratka s rodiljnog dopusta) u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani veterinarske kliničke znanosti.

 Uz prijavu za natječaj pod točkom I. kandidati moraju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stručnoj spremi i znanstvenom stupnju
 • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti po osnovi Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane.

Uz prijavu za natječaj pod točkom II. kandidati moraju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • motivacijsko pismo
 • presliku diplome o završenom studiju veterinarske medicine
 • prijepis ocjena integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine
 • potvrdu o poznavanju engleskog jezika (razina B2)
 • potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane
 • potvrde o izvannastavnim, znanstvenim, stručnim i ostalim aktivnostima.

Uvjeti su određeni odredbama Zakona o znanosti i visokom obrazovanju, te Statutom i Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u elektronskom obliku u Prijemni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na email adresu: pisarnica@vef.unizg.hr u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content