N A T J E Č A J na radno mjesto II. vrste i radno mjesto III. vrste

29.03.2023., Natječaji za radna mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

  N A T J E Č A J

 1. na radno mjesto II. vrste – viši tehničar, interni naziv; bacc. radiol. techn., na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju – 1 izvršitelj.

 

2. na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologija – 1 izvršitelj.

 

Uz prijavu za natječaj pod točkom I. kandidati moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

– završena viša stručna sprema, bacc. radiol. techn.,

–  iskustvo u rendgenološkoj i CT dijagnostici,

– iskustvo u kliničkom radu s pacijentima,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na istim i sličnim poslovima,

– poznavanje rada na računalu i radiološkom softveru (npr: PACS, DICOM i slično),

– znanje engleskog jezika.

Uz prijave na natječaj pod točkom I. pristupnici trebaju priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o random iskustvu,
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika,
 • dokaze o udovoljavanju navedenih uvjeta i prednosti.

 

 Uz prijavu za natječaj pod točkom II. kandidati moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • završena srednja stručna sprema, smjer veterinarski tehničar,
 • položen stručni ispit,
 • znanje engleskog jezika,
 • znanje rada na računalu.

Prednosti:

– najmanje pet godina radnog iskustva na istim i sličnim poslovima.

 Uz prijave na natječaj pod točkom II. pristupnici trebaju priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika,
 • dokaze o udovoljavanju navedenih uvjeta i prednosti.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u Prijemni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Dekan

Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content