N A T J E Č A J – za izbor na suradničko radno mjesto: – asistent

06.12.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/23-01/25,
Ur. broj: 251-61-44-22-02
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

– za izbor na suradničko radno mjesto:

– asistent (1 izvršitelj) u Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti.

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu,
  • motivacijsko pismo,
  • presliku diplome o završenom studiju veterinarske medicine,
  • prijepis ocjena integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine,
  • potvrdu o poznavanju engleskog jezika (razina B2),
  • potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane,
  • potvrde o izvannastavnim, znanstvenim, stručnim i ostalim aktivnostima.

Uvjeti su određeni odredbama Zakona o znanosti i visokom obrazovanju, te Statutom i Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u elektronskom obliku u Prijemni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na email adresu: pisarnica@vef.unizg.hr u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content