N A T J E Č A J za izbor sudionika tečaja na projektu Advancing the uses and applications of saliva as an analytical sample in the One Health context u sklopu Natječaja za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe (blended intensive programmes – BIP)

21.02.2024., Natječaji za radna mjesta

Natječaj za izbor sudionika tečaja na projektu Advancing the uses and applications of saliva as an analytical sample in the One Health context u sklopu Natječaja za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe (blended intensive programmes – BIP)

  • na određeno vrijeme trajanja tečaja (mjesec dana)

Uvjeti natječaja:

  • doktorat znanosti iz područja Biomedicine i zdravstva, polje Veterinarska medicina
  • zaposlenik/ica Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • izjava o znanju engleskog jezika

Prednosti:

  • članstvo u udruzi International Society of Education in Animal Sciences
  • sudjelovanje u nastavi i istraživanjima probavnog sustava životinja

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis i dokumente kojima prijavitelj/ica dokazuje udovoljavanje uvjetima natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u Prijemni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od pet dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content