N A T J E Č A J za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto

29.03.2023., Natječaji za radna mjesta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET

Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

 1. – za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto:

– asistent (1 izvršitelj), na određeno, zamjena za rodiljni dopust, u Zavodu za veterinarsku patologiju u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani veterinarske kliničke znanosti.

   2. – za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto:

– viši asistent (1 izvršitelj), na određeno, u Klinici za unutarnje bolesti u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani veterinarske kliničke znanosti.

– viši asistent (1 izvršitelj), na određeno, u Zavodu za fiziku u području prirodnih znanosti, polje fizika.

 

 Uz prijavu za natječaj pod točkom I. kandidati moraju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • motivacijsko pismo
 • presliku diplome o završenom studiju veterinarske medicine
 • prijepis ocjena integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske

medicine

 • potvrdu o poznavanju engleskog jezika (razina B2)
 • potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane
 • potvrde o izvannastavnim, znanstvenim, stručnim i ostalim aktivnostima.

 

Uz prijavu za natječaj pod točkom II. kandidati moraju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • motivacijsko pismo
 • presliku diplome o završenom doktorskom studiju
 • potvrdu o poznavanju engleskog jezika (razina B2)
 • potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane
 • potvrde o izvannastavnim, znanstvenim, stručnim i ostalim aktivnostima.

Uvjeti su određeni odredbama Zakona o znanosti i visokom obrazovanju, te Statutom i Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u elektronskom obliku u Prijemni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na email adresu: pisarnica@vef.unizg.hr u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Dekan

Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content