N A T J E Č A J za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto: asistent

17.05.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/21-01/24,
Ur. broj: 251-61-44-23-03
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

I. – za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto:

– asistent (1 izvršitelj), na određeno, u Klinici za unutarnje bolesti u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani veterinarske kliničke znanosti.

 Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu
  • motivacijsko pismo
  • presliku diplome o završenom studiju veterinarske medicine
  • prijepis ocjena integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske

medicine

  • potvrdu o poznavanju engleskog jezika (razina B2)
  • potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane
  • potvrde o izvannastavnim, znanstvenim, stručnim i ostalim aktivnostima.

Prednosti uz prijavu za natječaj:

  • završen Internship program za male životinje.

Uvjeti su određeni odredbama Zakona o znanosti i visokom obrazovanju, te Statutom i Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u elektronskom obliku u Prijemni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na email adresu: pisarnica@vef.unizg.hr u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prof. dr. sc.
Marko Samardžija

Skip to content