N A T J E Č A J za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto: docent (1 izvršitelj) u Zavodu za kemiju i biokemiju u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti

03.05.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/22-01/37,
Ur. broj: 251-61-44-23-11
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

–  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto:

– docent (1 izvršitelj) u Zavodu za kemiju i biokemiju u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti.

 Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o stručnoj spremi i znanstvenom stupnju
  • dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti po osnovi Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
  • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) za strane državljane.

Uvjeti su određeni odredbama Zakona o znanosti i visokom obrazovanju, te Statutom i Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u elektronskom obliku u Prijemni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na email adresu: pisarnica@vef.unizg.hr u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content