N A T J E Č A J za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik

28.02.2024., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/24-02/03,
Ur. broj: 251-61-44-24-02
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

             N A T J E Č A J

 – na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do jedne godine, zbog povećanog opsega posla, u Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 Uz prijavu za natječaj kandidati moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

– doktor veterinarske medicine,

– znanje engleskog jezika,

– znanje rada na računalu.

Prednost: – završen Internship program.

Uz prijave na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaze o udovoljavanju ostalih navedenih uvjeta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u Prijemni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content