N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto: stručnog suradnika, koordinatora projekta „LIFE WILD WOLF“

22.03.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/23-02/03,
Ur. broj: 251-61-44-23-03
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto:

  • stručnog suradnika, koordinatora projekta „LIFE WILD WOLF“ u Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 35% – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– doktorat znanosti iz područja biomedicinskih, prirodnih ili biotehničkih znanosti,

– najmanje pet godina radnog staža i terenskog iskustva na poslovima istraživanja

velikih zvijeri,

–  iskustvo u provođenju barem jednog EU projekta u svojstvu suradnika,

– najmanje pet znanstvenih publikacija u recenziranim časopisima na temu ekologije

sisavaca,

–  znanje hrvatskoga i engleskog jezika u govoru i pismu,

– poznavanje rada na računalu i vođenje baze podataka.

Prijavi treba priložiti:

  • životopis,
  • presliku diplome o završenom doktoratu znanosti,
  • potvrde o ispunjavanju ostalih uvjeta.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content