N A T J E Č A J za za zasnivanje radnog odnosa u stručno zvanje i radno mjesto: stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

24.05.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/23-01/16, Ur. broj: 251-61-44-23-01

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

– za zasnivanje radnog odnosa u stručno zvanje i radno mjesto:

– stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (1 izvršitelj) u Zavodu za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju u području biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, znanstvenoj grani veterinarske kliničke znanosti na neodređeno vrijeme.

 Uvjeti:

 • završen studij veterinarske medicine,
 • znanje engleskoj jezika,
 • znanje rad na računalu.

Prednosti;

 • iskustvo u rendgenološkoj i CT dijagnostici;
 • poznavanje rad na računalu i radiološkom softveru (npr: PACS, DICOM i sl);
 • iskustvo u fizikalnoj terapiji životinja;
 • stručna usavršavanja.

Uz prijavu za natječaj pristupnici trebaju priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o državljanstvu;
 • presliku diplome o završenom studiju veterinarske medicine;
 • prijepis ocjena;
 • potvrde o izvannastavnim, znanstvenim, stručnim i ostalim aktivnostima;
 • dokazi o ispunjavanju ostalih uvjeta i prednosti.

Uvjeti su određeni odredbama Zakona o znanosti i visokom obrazovanju, te Statutom i Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u elektronskom obliku u Prijemni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na email adresu: pisarnica@vef.unizg.hr u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content