N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa i radno mjesto III. vrste, laborant u Zavodu za patofiziologiju, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

13.09.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/23-01/13, Ur. broj: 251-61-20-23-03

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

– za zasnivanje radnog odnosa i radno mjesto III. vrste, laborant u Zavodu za patofiziologiju, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

– srednja stručna sprema veterinarskog, medicinskog, prirodnog ili biotehničkog usmjerenja

– znanje engleskog jezika

– znanje rada na računalu

Prednosti:

– iskustvo u administrativnim poslovima

Prijavi treba priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o udovoljavanju prednosti.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content