N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa i radno mjesto stručnog suradnika u Klinici za unutarnje bolesti, na određeno vrijeme – 1 godina

06.09.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/23-01/29,
Ur. broj: 251-61-20-23-02
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

– za zasnivanje radnog odnosa i radno mjesto stručnog suradnika u Klinici za unutarnje bolesti, na određeno vrijeme – 1 godina (1 izvršitelj) zbog povećanog opsega posla s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

– završen studij veterinarske medicine

– prosjek ocjena iznad 3.5

– znanje engleskog jezika

– znanje rada na računalu

– prednost imaju kandidati sa  iskustvom u kliničkom radu u velikoj praksi

Prijavi treba priložiti:

-životopis

-domovnicu

-presliku diplome o završenom studiju

-prijepis ocjena

-potvrde o ispunjavanju ostalih uvjeta.

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content