N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar u Knjižnici na Veterinarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

18.10.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/23-01/31,
Ur. broj: 251-61-01/44-23-03
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55,
10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na radno mjesto

I. vrste – diplomirani knjižničar u Knjižnici na Veterinarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – studij knjižničarstva,
  • znanje engleskog jezika,
  • napredno znanje rada na računalu.

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

– životopis;

– dokaz o državljanstvu;

– dokaz o stručnoj spremi.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnose se, u roku od 8 dana od objave natječaja osobno ili na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Urudžbeni ured, Heinzelova 55, 10000 Zagreb.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content