N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta

28.02.2024., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/24-01/03,
Ur. broj: 251-61-01/44-24-03
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

 za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na radno mjesto 

  • III. vrste – ostala radna mjesta – interni naziv: veterinarski bolničar u Ambulantnoj klinici na Veterinarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– srednja stručna sprema,

– znanje rada na računalu,

– znanje engleskog jezika.

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

– životopis;

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o stručnoj spremi,

– dokaz o znanju engleskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnose se, u roku od 8 dana od objave natječaja osobno ili na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Urudžbeni ured, Heinzelova 55, 10000 Zagreb.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content