N A T J E Č A J – za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto II. vrste, viši stručni referent u Referadi za poslijediplomske studije

07.07.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/23-01/21, Ur. broj: 251-61-44-23-03

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

VETERINARSKI FAKULTET

Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

 

N A T J E Č A J

 • za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto II. vrste, viši stručni referent u Referadi za poslijediplomske studije na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Uvjeti:

 • preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz društvenih znanosti,
 • minimalno šest mjeseci radnog staža na istim ili sličnim poslovima,
 • znanje engleskog jezika,
 • znanje rada na računalu.

 

Prednosti:

 • znanje rada u ISVU sustavu,
 • znanje rada u e-Uredu u svome djelokrugu rada.

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o radnom stažu,
 • dokaz o stručnoj spremi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Dekan

Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content