N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (do 1 godine) na radno mjesto I. vrste – stručnog suradnika

05.04.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/23-02/07, Ur. broj: 251-61-44-23-02
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (do 1 godine), zbog povećanog opsega posla u punom radnom vremenu na radno mjesto:

I. vrste – stručnog suradnika u Klinici za unutarnje bolesti – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– VSS, doktor veterinarske medicine,

– prosjek ocjena iznad 3.5,

– znanje engleskog jezika,

– znanje rada na računalu,

– prednost imaju kandidati s iskustvom u kliničkom radu u maloj praksi i sa završenim internship programom.

Prijavi treba priložiti:

  • Životopis,
  • Domovnicu,
  • presliku diplome o završenom studiju,
  • prijepis ocjena,
  • potvrde o ispunjavanju ostalih uvjeta.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content