N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (do 56  mjeseci), s nepunim radnim vremenom (5%) na radno mjesto: I. vrste – stručnog suradnika na projektu LIFE WILD WOLF na Veterinarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

13.09.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/23-02/12, Ur. broj: 251-61-02/44-23-02

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

VETERINARSKI FAKULTET

Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (do 56  mjeseci), s nepunim radnim vremenom (5 %) na radno mjesto:

I. vrste – stručnog suradnika na projektu LIFE WILD WOLF na Veterinarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

Uvjeti:

– doktorat znanosti ili upisani doktorski studij iz područja biomedicinskih, prirodoslovnih ili srodnih znanosti na temu velikih zvijeri,

– najmanje 5 godina radnog i terenskog iskustva na poslovima istraživanja i praćenja velikih zvijeri,

– najmanje 2 godine terenskog iskustva u hvatanju vukova za telemetrijsko praćenje,

– iskustvo rada na najmanje jednom međunarodnom projektu o velikim zvijerima,

– poznavanje engleskog govornog i pisanog jezika,

– najmanje jedan znanstveni rad objavljen na temu velikih zvijeri, objavljen u recenziranom znanstvenom časopisu.

Prijavi treba priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome o završenom doktoratu ili dokaz o upisanom doktorskom studiju
  • motivacijsko pismo
  • preporuke i potvrde o ispunjavanju ostalih uvjeta.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Skip to content