N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, do jedne godine, s punim radnim vremenom na radno mjesto III. vrste

07.06.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/23-02/09,
Ur. broj: 251-61-01/44-23-01

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, do jedne godine, s punim radnim vremenom na radno mjesto

III. vrste – veterinarski tehničar, u oporavilištu za divlje životinje – WildrescueVEF na Veterinarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema, veterinarski tehničar,

Prednost:

 • najmanje pet godina radnog iskustva na istim i sličnim poslovima,
 • položen stručni ispit,
 • iskustvo u kliničkom radu s egzotičnim i slobodnoživućim vrstama životinja,
 • znanje engleskog jezika,
 • znanje rada na računalu.

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

 • životopis
 • domovnicu (dokaz o državljanstvu)
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o udovoljavanju ostalih prednosti.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnose se, u roku od 8 dana od objave natječaja osobno ili na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Urudžbeni ured, Heinzelova 55, 10000 Zagreb.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content