N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (do jedne godine) u punom radnom vremenu u okviru „internship“ programa Sveučilišne veterinarske bolnice

08.03.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/23-02/05,
Ur. broj: 251-61-44-23-02
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (do jedne godine) u punom radnom vremenu u okviru „internship“ programa Sveučilišne veterinarske bolnice na radnom mjestu:

 • stručni suradnik – 4 izvršitelja.

Opis posla:

Internship je jednogodišnji program edukacije doktora veterinarske medicine iz područja kliničkih znanosti s ciljem stjecanja kliničkih vještina koje su preduvjet nastavku izobrazbe u specijalističkim disciplinama (residency programi). Stručni suradnici tijekom jednogodišnjeg rada svakodnevno rade s pacijentima obavljajući klinički rad na različitim Klinikama  i Zavodima u sastavu Sveučilišne veterinarske bolnice prema rasporedu određenom „internship“ programom. Tijekom rada stječu kliničke vještine iz sljedećih disciplina: unutarnje bolesti, kirurgija mekih tkiva, ortopedija, hitna i intenzivna medicina, dermatologija, oftalmologija, neurologija, kardiologija, anesteziologija, porodništvo, zarazne bolesti, rendgenološka i ultrazvučna dijagnostika.

Uvjeti:

 • VSS, doktor veterinarske medicine
 • diploma fakulteta pozitivno ocijenjenog od strane EAEVE-a
 • prosjek ocjena tijekom studija najmanje 3.5
 • 2 pisma preporuke
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu B2 razina
 • poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu B2 razina

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome fakulteta pozitivno ocijenjenog od strane EAEVE-a
 • prijepis ocjena
 • najmanje 2 pisma preporuke
 • motivacijsko pismo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

S pristupnicima prijavljenim na javni natječaj koji udovoljavaju propisanim uvjetima provest će se razgovor koji može obuhvaćati provjeru znanja jezika te praktični rad s pacijentima radi provjere motivacije, znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u Prijemni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 21 dan od dana objave natječaja u Narodnim novinama

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content