N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, do povratka djelatnice na rad, s punim radnim vremenom

01.03.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/23-01/02,
Ur. broj: 251-61-01/44-23-04
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, do povratka djelatnice na rad, s punim radnim vremenom na radno mjesto

III. vrste – ostala radna mjesta, interni naziv: spremačica – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

  • srednja stručna sprema,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na istim i sličnim poslovima.

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

– životopis;

– dokaz o državljanstvu;

– dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o udovoljavanju uvjeta.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnose se, u roku od 8 dana od objave natječaja osobno ili na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Urudžbeni ured, Heinzelova 55, 10000 Zagreb.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content