N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla, do jedne godine, s punim radnim vremenom na radno mjesto III. vrste

24.11.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/23-02/13,
Ur. broj: 251-61-01/44-23-09 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla, do jedne godine, s punim radnim vremenom na radno mjesto

III. vrste – računovodstveni referent u Odsjeku za računovodstvo i financije na Veterinarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– srednja stručna sprema gimnazijskog ili društvenog usmjerenja,

– dvije godine radnog iskustva na ekonomskim poslovima,

– napredno znanje rada na računalu,

– znanje engleskog jezika.

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

– životopis;

– dokaz o državljanstvu;

– dokaz o stručnoj spremi;

– dokaz o stažu.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnose se, u roku od 8 dana od objave natječaja osobno ili na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Urudžbeni ured, Heinzelova 55, 10000 Zagreb.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content