N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto: stručnog suradnika, na projektu „LIFE WILD WOLF“

22.03.2023., Natječaji za radna mjesta

Klasa: 100-04/23-02/04,
Ur. broj: 251-61-44-23-03
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, 10000 ZAGREB

Raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto:

  • stručnog suradnika, na projektu „LIFE WILD WOLF“ u Zavodu za veterinarsku biologiju, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 30% – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij iz područja prirodnih ili biotehničkih znanosti,

– najmanje tri godine radnog iskustva vezano za upravljanje i/ili sudjelovanje na najmanje jednom projektu iz LIFE programa; sudjelovanje u vođenju financija za LIFE projekte,

–  iskustvo međunarodne suradnje i komunikacije s dionicama različitih sektora,

–  aktivno znanje hrvatskoga i engleskog jezika u govoru i pismu,

– izvrsno poznavanje rada na računalu,

– visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.

Prijavi treba priložiti:

  • životopis,
  • presliku diplome o završenom studiju,
  • potvrde o ispunjavanju ostalih uvjeta.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.

Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima za ispunjavanje propisanih uvjeta podnose se u Prijamni ured Tajništva Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

Skip to content